Obavijest proizvođačima jabuke i kruške

Od zadnje preporuke za zaštitu jabuke i kruške prošlo je 7 dana. Ovisno u lokalitetu u tom periodu palo je preko 30 mm kiše te su zabilježene jake infekcije krastavosti jabuke i kruške (Venturia inaequalis, Venturia pyrina). Preporučamo ponoviti zaštitu sa pripravcima sistemičnog mehanizma djelovanja koji imaju kurativni učinak (Score 250 EC, Difcor, Argo EC, Difenzone, Sercadis plus). Radi produljenog preventivnog djelovanja dodati i jedan od pripravaka kontaktnog djelovanja( Delan 700 WDG, Delan pro, Delan SC, Alcoban ili Dynamo).

 U nasadima gdje ima i pepelnice preporuča se koristiti pripravke Sercadis plus, Luna experience ili Revyona.

 Pregledom nasada krušaka ustanovljena je prisutnost ličinki kruškine buhe (Psylla pyri), stoga upozoravamo proizvođače krušaka da pregledavaju svoje nasada na prisutnost navedenog štetnika. Ukoliko je zabilježena veća prisutnost ličinki potrebno je obaviti suzbijanje jednim od sljedećih pripravaka: Movento SC, Harpun, Delegate 250 WG, Vertimec 018 EC, Apache ili Kraft 18 EC. Radi zaštite pčela primjena navedenih insekticida dozvoljena je isključivo nakon cvatnje, s time da je cvjetni pojas u voćnjaku obavezno pokošen.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i u skladu s Fitosanitarnim informacijskim sustavom. Podaci o registriranim sredstvima za zaštitu bilja dostupni su putem internetske tražilice na sljedećoj adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/

Primjenu sredstava za zaštitu bilja mogu obavljati samo osobe s položenim ispitom o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida, za aplikaciju se smiju koristiti samo pregledani uređaji za primjenu pesticida. Ambalažu sredstava za zaštitu bilja potrebno je zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja.

 

Božena Dežđek, dipl. ing. zaštite bilja

e-mail: bozena.dezdjek@mps.hr

 

Pripremi za ispis