Obavijest voćarima

U narednim danima meteorolozi najavljuju mogućnost povremenih lokalnih oborina, što može pogodovati razvoju primarne zaraze uzročnikom krastavosti jabuka (Venturia inaeqalis). Veću količinu oborina očekujemo u danima vikenda, stoga voćarima savjetujemo da izvrše zaštitu nasada jabuka i krušaka protiv krastavosti (Venturia inaequalis). Od fungicida predlažemo: pripravke na osnovi ditianona (Delan 700 WDG, Delan pro, Delan SC, Alcoban ili Dynamo) ili pripravke na bazi aktivne tvari metirama (Polyram DF).

Zakon o održivoj uporabi pesticida (NN 46/22) propisuje da je profesionalni korisnik obvezan voditi i čuvati evidenciju o uporabi pesticida na razdoblje od tri godine, uključujući i račune za kupljene pesticide.

Pripravke za zaštitu bilja upotrijebiti prema uputi proizvođača, a praznu je ambalažu potrebno zbrinuti na propisani način.

Podaci o registriranim sredstvima za zaštitu bilja dostupni su putem internetske tražilice na sljedećoj  adresi: https://fis.mps.hr/fis/javna-trazilica-szb/

 

  Suzana Slovic, dipl.ing. 

                                                                             E-mail: suzana.lovic@mps.hr

 

Pripremi za ispis