Obavijest proizvođačima koštičavog voća

Pošto još uvijek traje cvatnja koštičavog voća te nas i dalje  prati  kišovito vrijeme koje je najavljeno i za sljedeće dane potrebno je izvršiti zaštitu nasada kako bi se spriječila infekcija od paleži cvijeta i sušenja izboja (Monilinia laxa) .

Neki od pripravke koje možete koristiti za zaštitu od infekcije uzročnikom paleži cvijeta i sušenja izboja (Monilinia laxa) nalaze se u tablici :

Naziv sredstva Voćna vrsta
Chorus 50 WG breskva, nektarina, marelica, šljiva, višnja, trešnja
Chorus 75 višnja
Luna Experience SC breskva, trešnja
Signum DF koštićave voćke
Switch 62,5 WG trešnja, šljiva, breskva, nektarina, marelica
Teldor SC 500 breskva, trešnja, šljiva
Difcor breskva, marelica, šljiva
Nativo trešnja, šljiva, breskva, nektarina, marelica

 Zbog oscilacija u temperatura proteklih dana preporučamo da u nasadima primijenite aminokiseline kako bi biljke lakše podnijele stres.

Zaštitu treba provesti za mirnog i toplog vremena. Pripravke koristite prema uputama proizvođača i prema Fitosanitarnom sustavu http://fis.mps.hr/trazilicaszb/. Ambalažu  je potrebno propisno zbrinuti uz obavezno vođene evidencije o provedenoj zaštiti.

Andreja Vukalović-Pofuk dipl.ing.agr.

andrea.v-pofuk@mps.hr

Pripremi za ispis