Obavijest tržnim proizvođačima jagoda u plastičnim tunelima

Sredinom mjeseca ožujka o.g. upućena je posljednja obavijest tržnim proizvođačima jagoda u visokim plastičnim tunelima (16.3. 2023.). Vrijeme je promjenljivo: nakon neobično toplog razdoblja u danima od 09.3.-24.3. 2023., u zadnjem tjednu proteklog mjeseca bilježili smo nekoliko kišnih i svježijih dana s jutarnjim negativnim vrijednostima: najveća količina oborina za protekli mjesec ožujak zabilježena je u danima 25.3.-31.3. 2023., pa je ukupno u tom razdoblju 53,0 mm ili 75,6 % mjesečnih padalina! Sjeverni vjetar započeo je krajem proteklog vikenda, te je vrlo naglašen posljednjih 24 sata, isto očekujemo i danas! Najviše će dnevne temperature ovog tjedna biti u rasponu 8-13°C, ali sjeverni vjetar naglašava hladnoću, a nove oborine očekujemo tijekom narednog vikenda (07.4.-09.4.)!

Kako uspješan uzgoja jagoda ugrožava više od 50 gljivičnih uzročnika bolesti, 3 bakterioze i više od 25 vrta virusa i fitoplazmi, tržnim proizvođačima savjetujemo redovite preglede zdravstvenog stanja nasada. Učinkovite mjere usmjerene kemijske i biološke zaštite možemo provoditi samo protiv nekih kategorija gljivičnih bolesti lista i ploda jagode, dok je većina bolesti korijena gotovo kurativno neizlječivo.

Prosječna temperatura zraka proteklog mjeseca u središnjem dijelu Međimurja (uz riječnu dolinu) bila je 7,78°C (+2,18°C toplije od očekivanja), a istovremeno je zabilježeno 69,2 mm oborina (+14,4 mm)! Prohladno je bilo početkom (01.3.-07.3.) i nekoliko dana krajem mjeseca ožujka (25.3.-29.3.)!

Cvatnja je vrlo osjetljivi stadij razvoja jagoda, a toplina u danima 19.3.-24.3. pogodovala je razvoju cvjetnih organa jagoda u visokim su plastičnim tunelima. Stoga su u narednom razdoblju nasadi jagoda osjetljivi na značajne temperaturne razlike, a budući u naredna dva jutra očekujemo i negativne vrijednosti dobro je dodatno pokrivanje paučinastom folijom!

Prosječna vlažnost zraka na lokalitetima uz riječne doline tijekom posljednjeg kišnog razdoblja (25.3.-2.4.) bila je vrlo izražena (s vrijednostima najčešće u rasponu 71,7-87,4 %). Zadržavanje vlage na otvorenim biljnim je organima u istom razdoblju ukupno trajalo samo 4.840 minuta (npr. mjerni lokalitet Mursko Središće)!

U posljednjoj uputi proizvođače jagoda u plastičnim tunelima smo upozoravali na važnije preventivne mjere zaštite protiv fitofagnih grinja, različitih uzročnika bolesti (poglavito *”antraknoze” i sive plijesni) (Colletotrichum, Botrytis), te neželjenih kukaca (tripsi, lisne uši štetne gusjenice, štetni kornjaši – pipe)!

*”antraknoza” = uzročnik srčane truleži stabljike i lisne drške, nepravilnih tamnih lisnih pjega i uleknute tamne pjegavosti plodova jagoda!

 

VAŽNO: zabilježeni meteorološki uvjeti u proteklih tjedan dana uz riječne doline (npr. Mursko Središće) upućuju na početnu opasnost za razvoj plijesni (Botrytis) u nasadima jagoda pri uzgoju u visokim plastičnim tunelima! Jači vjetar, moguća naredna kiša i zasićenosti zraka vlagom smanjuje mogućnost kvalitetnijeg prozračivanja plastičnih tunela! U zaštićenom uzgoju jagoda uz 15°C i zadržavanje vlage (RVZ >95 %) u trajanju 15 ili više sati raste opasnost od latentnog razvoja najopasnije bolesti plodova jagoda – sive plijesni (Botrytis)!

 

Siva plijesan (Botrytis cinerea) pored plodova napada i druge biljne organa, npr. cvjetove jagoda ili u vrlo povoljnim uvjetima lišće. U nasadima s lošim uređenim vodenim režimom pojava plijesni na cvjetnim organima jagoda je učestalija, a svakako je najopasnija u vrijeme početka dozrijevanja plodova. Na cvjetnim organima napadnuto tkivo prvo posivi, ubrzo potamni, a za nekoliko se dana u uvjetima vlažnog vremena razvija karakteristična siva prevlaka, po čemu bolest zovemo siva plijesan. Pri uzgoju jagoda na otvorenom štete od sive plijesni su veće, jer je nasad duže vlažan nakon kišnih razdoblja! No, zbog visoke vlažnosti zraka u zaštićenim prostorima, siva plijesan nije ništa manje opasna pri uzgoju jagoda u visokim tunelima, plastenicima ili staklenicima. Preporučuje odstraniti prve i naknadno zaražene plodove iz nasada, posebice ako dozrijevanje jagoda i berba traju duže razdoblje. Dopuštene kemijske pripravke s djelomičnim ili sporednim učinkom na sivu plijesan koristimo barem dvaput od početka rasta do početka cvatnje (https://fis.mps.hr/trazilicaszb/). Tijekom cvatnje i početkom razvoja plodova tržni proizvođači jagoda koji su prihvatili standarde uzgoja sa smanjenim ostacima pesticida (rezidui), strogo moraju poštivati ograničenja uz propisane karence dopuštenih fungicida, te najveći broj njihovih primjena tijekom sezone, odnosno poštivanje propisanih koncentracija (ili doza) aplikacije (https://fis.mps.hr/trazilicaszb/)! Ovisno o osjetljivosti dominantnih sorata jagoda, te prema iskustvima pojave uzročnika bolesti iz ranijih sezona prema mikro-lokalitetu, moguće je u vrijeme razvoja i dozrijevanja plodova koristiti mikro-biološke pripravke sa antagonističkim (korisnim) mikroorganizmima (npr. Bacillus subtilis, Bacillus amyloliquefaciens, Pythium oligrandum)!

VAŽNO: Projektom istraživanja osjetljivosti sive plijesni (Botrytis cinerea) na fungicide  tijekom 2019. godine u Republici Hrvatskoj je potvrđen razvoj sedam rezistentnih (otpornih) izolata na jagodi, tikvicama, salati i rajčici (https://rezistentnost-szb-hr) (izvor: Agronomski fakultet Zagreb, Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek, Centar za zaštitu bilja pri HAPIH-u i Institut za jadranske kulture)!

 

U slučaju pojave nekih od kategorija štetnih kukaca spomenutih u ranijim preporukama (npr. tripsi, štetne gusjenice) i procjene za potrebom njihova usmjerena suzbijanja, tijekom razvoja i početka dozrijevanja plodova jagode preporučujemo primjenu biljnih (botaničkih) insekticida, dopuštenih u ekološkoj proizvodnji (https://fis.mps.hr/trazilicaszb/)!

 

VAŽNO: Projektom istraživanja osjetljivosti lisnih uši (Myzus), kalifornijskog tripsa (Frankliniella) i cvjetnog (stakleničkog) štitastog moljca (Trialeurodes) na insekticide tijekom 2018. i 2019. godine u Republici Hrvatskoj je potvrđen razvoj rezistentnih (otpornih) populacija ovih štetnika na primjenu određenih insekticidnih djelatnih tvari (https://rezistentnost-szb-hr) (izvor: Agronomski fakultet Zagreb, Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek, Centar za zaštitu bilja pri HAPIH-u i Institut za jadranske kulture)! Kod mjera zaštite proizvođači jagoda redovito moraju voditi informacije o novijim spoznajama kod suzbijanja “napasnih” nametnika.

 

VAŽNO: sve poljoprivredne proizvođače upućujemo na redovito praćenje Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS) pri Ministarstvu poljoprivrede (mps.hr), svakako prije primjene bilo kojeg sredstva za zaštitu bilja dopuštenog za profesionalnu primjenu radi moguće promjene u registraciji (https://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

 

mr.sc. Milorad Šubić, dipl.inž.agr.

milorad.subic@mps.hr

Pripremi za ispis