Obavijest voćarima

U nasadima jabuka i krušaka koje se nalaze u različitim fazam razvoja ovisno o sorti i položaju (faze D, E) potrebno je prije oborina izvršiti zaštitu protiv krastavosti (Venturia inaequalis) jednim od fungicida: Chromodin S 65,Syllit 544 SC.

 

 

U nasadima jabuka može se za zaštitu od pepelnice (Podosphera leucotricha), prilikom rezidbe bilo je preporučljivo odstraniti zaražene pupove, izvršiti pripravcima na bazi sumpora: Chromosul S 80, Kossan WG, Thiovit jet i dr

 

Voditi računa da temperatura u vrijeme primjene sumpornih pripravaka bude iznad 15 C.

 

U kruškama pratiti pojavu obične kruškine buhe (Psylla pyri)

 

Za kupovinu sredstava za zaštitu bilja nakon 23. travnja, 2023.g. potrebno je imati potvrdu sa barkodom.

 

Preporučena sredstva primijeniti prema uputi proizvođača i u skladu sa FIS-bazom, obavezno evidentirati izvršeno tretiranje i propisno ambalažu zbrinuti.

Marijana Milušić dipl ing.

E-mail. Marijana.Milusic@mps.hr

 

Pripremi za ispis