Obavijest voćarima

Na području Zagrebačke županije i Grada Zagreba u pretekla tri dana palo je preko 30 litara kiše što je uzrokovalo pojavu infekcije uzročnikom krastavosti jabuka (Venturia inaequalis). Obzirom da je zbog velike količine kiše došlo do ispiranja zaštitnih sredstava, predlažemo ponoviti tretiranje u plantažnim nasadima jabuka i krušaka.

Zbog nižih temperatura zraka za zaštitu predlažemo koristiti pripravke na bazi aktivne tvari dodina (ChromodinS-65 ili Syllit 544 SC). Kod pripravaka na bazi dodina treba provjeriti mogućnost miješanja sa drugim sredstvima za zaštitu bilja (ne miješati sa dinokapom, uljnim pripravcima i močivim sumporom).

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i u skladu s Fitosanitarnim informacijskim sustavom. Podaci o registriranim sredstvima za zaštitu bilja dostupni su putem internetske tražilice na sljedećoj adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/

Primjenu sredstava za zaštitu bilja mogu obavljati samo osobe s položenim ispitom o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida, za aplikaciju se smiju koristiti samo pregledani uređaji za primjenu pesticida. Ambalažu sredstava za zaštitu bilja potrebno je zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja.

 

Božena Dežđek, dipl. ing. zaštite bilja

e-mail: bozena.dezdjek@mps.hr

Pripremi za ispis