Obavijest proizvođačima ozimih žitarica

Pregledom usjeva ozimih žitarica primijećen je intenzivan porast korova te je potrebno napraviti njihovo suzbijanje. Obzirom na rok sjetve i izbor sjemena nisu svi usjevi u istom stadiju razvoja stoga izbor herbicida treba prilagoditi razvojnom stadiju usjeva.

Neke od herbicide koje možete koristiti za suzbijanje korova navedeni su u tablici:

Aktivna tvar Naziv sredstva Kultura Razdoblje primjene Vrsta korova
 

Pinoksaden

 

Axial 50 EC

 

pšenica, Ječam

od dva lista do najkasnije pojave zastavica (BBCH 12-39)  

Jednogodišnju uskolisni korovi

 

 

 

 

Tribenuron

 

Nuance

 

 

 

 

 

pšenica, Ječam, zob, raž, pšenoraž

od 3 lista do pojave jezičca zadnjeg lista- zastavičara (BBCH 13-39)

 

 

 

 

Jednogodišnji širokolisni korovi

 

Bentazon

 

Basagran 480

 

pšenica, ječam, raž

u busanju pa do prvog koljenca (BBCH 21-31) Jednogodišnji širokolisni korovi
 

 

 

 

 

Fenoksaprop-P-etil

 

 

 

 

 

Foxtrot

 

 

pšenica,

 

 

 

 

 

 

ječam

od stadija dva potpuno razvijena lista do stadija vidljivog jezičca lista zastavice (BBCH 12-39)

 

od stadija dva potpuno razvijena lista do stadija prvog koljenca (BBCH 12-31)

 

 

 

 

 

 

jednogodišnji travni korovi

 

 

 

Florasulam

 

 

 

Mustang

 

 

 

 

 

 

 

Pšenica, ječam

 

od početka busanja do

vidljivog prvog koljenca žitarica(21-31 po ZCK skali)

 

 

 

 

 

Jednogodišnji širokolisni korovi

 

 

 

 

 

Florasulam + Aminopiralid Lancelot 450 WG

 

 

Pšenica, ječam

 

početka busanja do drugog koljenca (BBCH 12-32)

 

 

Jednogodišnji širokolisni korovi

 

 

Florasulam+ Tritosulfuron

 

Biathlon 4D

 

Pšenica, ječam

3 lista do stadija vidljivog jezičca lista zastavice (BBCH 13-39/ZCK).  

Jednogodišnji širokolisni korovi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klopiralid

 

 

Boss

 

 

 

 

 

 

Clap300 SL

 

 

 

 

Pšenica, ječam

 

 

 

 

 

 

Pšenica, ječam

 

 

 

 

 

 

 

 

od fenofaze punog busanja pa do drugog koljenca kulture (25 – 32 prema ZCK skali)

 

od fenofaze punog busanja pa sve do pojave drugog koljenca usjeva (25 – 32 prema ZCK skali)

 

 

 

 

 

 

Jednogodišnji širokolisni korovi, višegodišnji širokolisni korovi

 

 

2,4-D

 

 

Deherban A extra

 

 

 

 

 

Dicopur Max

 

 

Pšenica, ječam

 

 

 

 

Pšenica, ječam, raž

 

 

od sredine busanja do početka vlatanja (BBCH 25-30)

 

 

Sredstvo se primjenjuje od fenofaze kraja busanja do razvoja drugog koljenca (BBCH 29-32).

 

 

Jednogodišnji i višegodišnji širokolisni korovi

 

 

Jednogodišnji širokolisni korovi i višegodišnji širokolisni korovi

 

 

 

 

Fluroksipir

 

Tomigan 250 EC

 

 

 

 

 

 

Fluxyr 200 EC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pšenica, ječam, raž, pšenoraž, zob

 

 

 

 

Pšenica, ječam, raž, pšenoraž, zob

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kada je usjev u stadiju razvoja od pojave 3 lista do pojave jezičca zadnjeg lista (BBCH 13-39)

 

Primjenjuje se nakon nicanja (post-em) od stadija razvoja 2 lista do stadija otvaranja rukavca zastavice (BBCH 12-47).

 

 

 

 

 

 

 

 

jednogodišnji i višegodišnji širokolisni korovi

Fluroksipir STARANE 250 Pšenica, ječam, raž, pšenoraž, zob

 

Sredstvo se primjenjuje od stadija razvoja 3 lista pa do pojave ligule zadnjeg lista (13-39 po ZCK/BBCH skali) jednogodišnji i višegodišnji širokolisni korovi

 

Suzbijanje korova provodite za mirnog  vremena  kada nema vjetra kako ne bi došlo do zanošenja sredstva na susjedne  kulture.  Pripravke koristite prema uputama proizvođača i prema Fitosanitarnom sustavu http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.  Ambalažu  je potrebno propisno zbrinuti uz obavezno vođene evidencije o provedenoj zaštiti.

Andreja Vukalović-Pofuk dipl.ing.agr

andrea.v-pofuk@mps.hr

 

Pripremi za ispis