Mogućnosti suzbijanja korova u voćnjacima i vinogradima

U mnogogodišnjim prosjecima na području sjeverozapadne Hrvatske godišnje bilježimo približno 800 mm oborina, od čega više od 400 mm pada tijekom aktivnog razdoblja vegetacije voćnih nasada i vinograda. Iz tih se razloga zemljište u rodnim višegodišnjim nasadima uglavnom između redova održava “zatravljivanjem” i višekratnom košnjom tijekom godine, a unutar reda korovi i samoniklo bilje suzbija se mehanički, košnjom ili primjenom dopuštenih herbicida. Smjesa trave ili smjesa trave i djeteline između redova mora se redovito održavati košnjom tako da se ne dopusti cvatnja biljaka koja privlači pčele medarice, pa prilikom tretiranja nasada tijekom dana može doći do njihove kontaminacije.

Protekle smo 2022. godine u središnjem dijelu Županije zabilježili ukupno 754,6 mm ili  93,3 % od mnogogodišnjeg očekivanog prosjeka! Tijekom proteklog ljeta smo u pet navrata zabilježili vrlo vruća razdoblja, a najviše oborina je padalo zadnjih dana mjeseca svibnja i prve dekade lipnja, te tijekom mjeseca rujna! Stoga naknadni (ljetni) porast korova nije bio tako izražen nakon njihova rano-proljetna suzbijanja kao ranijih sezona (npr. od 2018.. 2019., 2020.)!

Od početka kalendarske 2023. godine bilježimo u mjesecu siječnju značajno više oborina od prosjeka (čak 152,0 mm), ali tijekom veljače i dosadašnjeg dijela mjeseca ožujka u središnjem dijelu Međimurja zabilježeno je samo 23,8 mm oborina (čak 70,2 % manje od očekivanih vrijednosti)! Također, mjesec siječanj i veljača 2023. značajno su topliji od očekivanog prosjeka (+2,8°C)

U takvim je uvjetima od početka 2023. bilježimo uvjete za brži i bujniji porast bienalnih (zimskih) i višegodišnjih travnih korova u višegodišnjim nasadima, naročito ako krajem jeseni nisu korišteni dopušteni herbicidi njihovo suzbijanje (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/)!

Korisnici tipa operacija u Mjeri 10 Programa ruralnog razvoja (Poljoprivreda, okoliš, klimatske promjene) “10.1.16. Mehaničko uništavanje korova unutar redova višegodišnjih nasada” u proteklim godinama zbog specifičnih vremenskih uvjeta u više navrata provodili mehaničko suzbijanje korova (košnja, obrada)!

 

U mjesecu ožujku o.g. meteorološki uvjeti su nadalje neobični i odstupaju od očekivanih prosjeka, pri čemu bilježimo izmjenu iznadprosječno toplih sa nešto hladnijim vremenskim razdobljima: nešto svježije razdoblje bilo je u prvom tjednu ovog mjeseca (01.3.-07.3. 2023.), a najviša dnevna temperatura u posljednjih 15-ak samo u dva navrata nije bila veća od 10°C (u danima 8.3.-23.3. dnevne su vrijednosti najčešće u rasponu 12,2°-23,2°C)! Iznadprosječno toplo očekujemo još tijekom današnjih sati (21°C), a narednih dani prolazno osvježenje s mogućim oborinama (do 40 mm u razdoblju 25.3.-27.3. 2023.). Temperatura tla na dubini 7 cm u proteklim je danima u porastu od 6,3° do 11,1°C a vlažnost je u proteklih tjedan dana smanjena sa 29,6 % na 23,6 %!

 

VAŽNO: Uz opisane dosadašnje meteorološke uvjete, te uz naredne moguće oborine očekujemo jači rast i razvoju korova u višegodišnjim nasadima. Stoga u budućim danima preporučujemo za mirnih dana (bez vjetra) planirati i obaviti njihovo usmjereno kemijsko suzbijanje.

Kemijsko suzbijanje korova primjenom herbicida nije dopušteno u mladim višegodišnjim nasadima (vidi etikete) (zemljišni ili rezidualni herbicidi mogu biti isprani obilnijim oborinama u zonu korijena, a totalnim (neselektivnim) herbicidima lako može biti oštećena još ne-odrvenjela provodnica ili buduće deblo – u oba slučaja mogu nastati neželjene fito-toksične promjene)!

 

U rodnim nasadima, unutar reda se najčešće za suzbijanje korova koriste totalni sustavni herbicidi na osnovi glifosata (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/), najčešće u 1 %-tnoj koncentraciji (ili *1 lit./100 litara vode). Pripravci na osnovi glifosata imaju najbolji učinak na iznikle korove visine 5-15 cm, a svakako su opravdani pri suzbijanju višegodišnjih korova s dubokim korijenom, kakav je krajem zime npr. pirika (Agropyron), a tijekom toplijeg dijela godine primjerice osjak (Cirsium), slak (Convolvulus) i slično. Takve napasne korove struka preporučuje usmjereno suzbijati nakon berbe voća i grožđa kasnom jesenskom aplikacijom povišene koncentracije glifosata!

U vinogradima obično krajem zime ili rano u proljeće (prije otvaranja zimskih pupova) preporučujemo kod primjene jednog od dopuštenih pripravaka na osnovi *glifosata dodati neki od dopuštenih zemljišnih herbicida za rezidualno suzbijanje sjemenskih (jednogodišnjih) korova (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/)!

*Dopuštene količine se koriste uz najviše 200 litara škropiva/ha, metodom prskanja u herbicidne trake širine 1/4 do 1/3 razmaka između redova! VAŽNO: Preporučena primjene glifosata (1 %) nedovoljno učinkovito suzbija neke vrste korova (npr. Epilobium, Equisetum, Convolvulus i dr.), pa zadnjih godine bilježimo njihovo širenje u nekim voćnim nasadima i vinogradima!

 

NOVO: Od proteklih godine na hrvatskom je tržištu dostupna pelargonska kiselina (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/) – prvi “prirodni” pripravak na osnovi kemijskih supstanci koje se uobičajeno nalaze u prirodi (tzv, “prirodni herbicid“)! U našoj zemlji ima odobrenje za suzbijanje jednogodišnjih i dvogodišnjih uskolisnih i širokolisnih korova u vinogradu, te za suzbijanje mladica na stablu vinove loze!

 

VAŽNO: sve poljoprivredne proizvođače upućujemo na redovito praćenje Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS) pri Ministarstvu poljoprivrede (mps.hr), svakako prije primjene bilo kojeg sredstva za zaštitu bilja dopuštenog za profesionalnu primjenu radi moguće promjene u registraciji (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

 

Primjena zemljišnih ili rezidualnih djelatnih tvari u rodnim višegodišnjim nasadima je ograničena samo jednom u godinu dana (npr. u proljeće) (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/). Pritom preporučujemo utrošiti najviše 200-300 litara škropiva na hektar metodom prskanja u trake, a širina herbicidnog pojasa ispod biljaka ne smije biti šira od 1/3 razmaka između redova većine voćnih vrsta, odnosno 1/4 razmaka između redova vinove loze. Primjenu herbicida ispod biljaka preporučujemo u ranim jutarnjim ili bolje u popodnevnim satima (ne za vjetrovita vremena) i kada u višegodišnjem nasadu nema pčela. Dodatna zaštita pčela je naročito potrebna u nasadima gdje raste crvena mrtva kopriva (Lamium), koja u stadiju cvatnje privlači domaće pčele medarice. Radi bolje učinkovitosti glifosata u vremenu 24 sata nakon aplikacije ne bi smjela pasti jača kiša.

 

VAŽNO: Korisnici tipa operacija u Mjeri 10 Programa ruralnog razvoja (poljoprivreda, okoliš, klimatske promjene) “10.1.16. Mehaničko uništavanje korova unutar redova višegodišnjih nasada“, te u (od 2023. Agro okolišne intervencije – smanjenje korištenja zaštitnih sredstva u višegodišnjim nasadima: Mehaničko uništavanje korova unutar redova višegodišnjih nasada) mogu provodili samo mehaničko suzbijanje korova odgovarajućom poljoprivrednom mehanizacijom i opremom! U ovom tipu operacije nije dopušteno koristiti herbicide!

 

 

mr.sc. Milorad Šubić, dipl.inž.agr.

milorad.subic@mps.hr

Pripremi za ispis