Obavijest ratarima

Blaga zima i dosta visoke  temperature tijekom proteklog razdoblja pogodovale su pojavi proljetnih pipa (Ceutorhynchus napi – velika repičina pipa) i (Ceutorhynchus pallidactylus – mala repičina pipa) kao i pojavi repičinog sjajnika (Melighetes aeneus).

Stoga preporučamo redoviti pregled usjeva uljane repice, te i tretiranje ukoliko je potrebno.

Za praćenje štetnika mogu se postaviti žute ljepljive ploče ili posude, da se utvrdi njegova prisutnost kao i brojnost.

Prag odluke (repičine pipe):

–  velika repičina pipa: 1 pipa/5 biljaka ili 10-20pipa/žutoj posudi

–  mala repičina pipa: 1 pipa/40 biljaka ili 1 pipa/m²

Prag štetnosti (repičin sjanik) ovisi o fenofazi razvoja uljane repice:

–  cvjetni pupovi prekriveni lišćem: 0,8 – 1 sjajnik/terminalnom cvatu

–  pupovi vidljivi, nediferencirani: 1 – 1,5 sjajnik/terminalnom cvatu

–  početak diferencijacije pupova 2 – 3 sjanika/terminalnom cvatu

Preporuča se primjena: MOSPILAN 20 SP ili MOSPILAN 20 SG.

Dozvolu za primjenu protiv navedenih štetnika imaju i pripravci iz skupine piretroida : DECIS 2,5 EC, POLECI PLUS, KARATE ZEON, SUMIALFA 5 FL, MAVRIK FLO, CYTHRIN MAX, no njihov djelotvornost na repičinog sjanika je upitna, jer je utvrđena rezistentnost repičinog sjanika na piretroide na svim područjima uzgoja uljane repice u RH ( prema rezultatima VIP projekta Agronomskog fakulteta u Zagrebu “Rezistentnost repičinog sjanika na piretroide RH”, 2013.-2014.godina).

Također, prilikom pregleda usjeva uljane repice preporučamo i pregled na prisutnost jednogodišnjih i višegodišnjih uskolisnih i širokolisnih korova, te i njihovo suzbijanje ukoliko je potrebno.

 jedogodišnji i višegodišnji širokilisni korovi: BOSS, LONTREL 72, CLAP 300 SL, KORVETTO, LONTREL 300 ( sredstvu je ukinuta registracija – dopuštena je primjena zaliha do 01.travnja, 2024.godine)….

–  jednogodišnji i višegodišnji uskolisni korovi (travni): LEOPARD 5 EC,  GRAMINIS 05 EC, FUSILADE FORTE, FUSILADE MAX, TARGA, SECURE, AGIL 100 EC, QUICK 5 EC, ZAMZAR, TREPACH, i dr.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja treba primijeniti sukladno uputi proizvođača i dozvoli prema Fitosanitarnom informacijskom sustavu.

Ambalažu SZB treba propisno zbrinuti, te voditi evidenciju o uporabi sredstava za zaštitu bilja ( Novi Zakon o održivoj uporabi pesticida NN 46/2022 – posebno treba obratiti pozornost na točku 73, stavak 8 u kojem se navodi da je razdoblje obveznog čuvanja  evidencija i računa za kupljene pesticide, 3 godine ).

 

 

Tatjana Radiković, dipl.ing.agr.

E mail: tatjana.radikovic@mps.hr

Pripremi za ispis