Obavijest proizvođačima jagodastog voća

U nasadima jagode potrebno je obaviti proljetno čišćenje, što podrazumijeva uklanjanje bolesnih i oštećenih dijelova biljke. Nakon čišćenja nasada potrebno je tretirati pripravcima na bazi bakra kao npr. Nordox 75WG, Neoram WG

Tretirati uz povećani utrošak škropiva, za mirna vremena i na temperaturama zraka iznad 5°C.

 

Navedene pripravke koristiti sukladno uputi proizvođača i u skladu sa Fitosanitarnim informacijskim sustavom (FIS) pri Ministarstvu poljoprivrede (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

mr.sc. Zvonimir Vukov

Zvonimir.vukov@mps.hr

Pripremi za ispis