Obavijest proizvođačima marelice

Kod  većine sorata marelice imamo početak cvatnje. Ova voćna vrsta osjetljiva je na bolest sušenja cvjetnih grančica i palež cvjetova (Monilia laxa). Infekcija ove bolesti odvija se tijekom cvatnje i to osobito za kišnog vremena, a pojava oborina najavljena je za sredinu tjedna. Za suzbijanje ove bolesti dozvolu imaju slijedeći fungicidi:  Switch 62,5 WG, Teldor SC 500, Chorus 50 WG, Difcor, Revyona, Serenade ASO.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i dozvolama prema Fitosanitarnom  informacijskom sustavu. Vođenje evidencije uporabe SZB, atestiranje strojeva, skladištenje i zbrinjavanje ambalaže SZB te korištenje zaštitne opreme obveze su propisane :  Zakona o održivoj uporabi pesticida NN 46/2022 te Pravilnikom o uvjetovanosti NN26/2023.

                                                              Jadranka Berić  dipl .ing. zaštite bilja

                                                                E-mail: Jadranka.Beric@mps.hr       

Pripremi za ispis