Obavijest proizvođačima koštičavog voća

Posljednjih dana bilježimo porast dnevnih temperatura zbog čega je došlo do kretanja vegetacije te  bubrenja pupova na koštičavom voću. U fazi bubrenja pupova potrebno je obaviti preventivnu zaštitu nasada s preparatima na bazi bakra kako bi se pružila zaštita od uzročnika bolesti kovrčavosti lista breskve i nektarine (Taphrina deformans), šupljikavosti lista koštićavih voćaka (Stigmina carpophila), paleži cvijeta i mladica (Monilinia  laxa), rogača šljive (Taphrina pruni).

Za tu namjenu može se upotrijebiti: Champion WG 50, Nordox 75 WG, Neoram WG,  Cuprablau Z 35 WG, Bordoška juha Caffaro, i dr.

Navedenim sredstvima može se dodati mineralna ulja Bijelo ulje, Mineralno svijetlo ulje, Ovipron Top i dr.  za  preventivnu zaštitu od prezimljujućih oblika štetnika (jaja lisnih uši, štitastih uši, crvenog voćnog  pauka).

Nakon obavljene rezidbe potrebno je iz nasada iznijeti bolesne i zaražene grane te pokupiti zaostale mumificirane plodove kako bi se smanjio infektivni potencijal bolesti u voćnjaku.

Korištenje bakrenih preparata na koštičavom voću dozvoljeno je samo u fazi mirovanja pupova tj. najkasnije do faze bubrenja pupova (pupovi se ne smiju početi otvarati). 

Kod provedbe zaštite preporuča se utrošiti veće količine  škropiva,  te zaštitu obaviti za mirnog vremena (kada su dnevne temperature zraka iznad 5°C) te prije najavljenih oborina.  Pripravke koristite prema uputama proizvođača i prema Fitosanitarnom sustavu http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.  Ambalažu  je potrebno propisno zbrinuti uz obavezno vođene evidencije o provedenoj zaštiti.

Andreja Vukalović-Pofuk dipl.ing.agr

                                                                                                                   Andrea.v-pofuk@mps.hr

 

Pripremi za ispis