Obavijest vinogradarima

U vrijeme rezidbe vinove loze najlakše je uočiti trsove zaražene crnom pjegavosti (Phomopsis viticola) zbog tipičnih simptoma na rozgvi. Ona poprima srebrnkasto-bijelu boju i na njoj se formiraju crne kuglice – plodna tijela gljive (piknidi). Mjere zaštite od crne pjegavosti su isključivo preventivne, a započinju rezidbom kojom je potrebno odstraniti što više oboljelih lucnjeva te zaraženu rozgvu iznijeti iz vinograda i spaliti. Ostavljanjem zaražene rozgve u vinogradu, ostavlja se i velik dio infektivnog potencijala bolesti.

Posljednjih godina u našim vinogradima bilježimo sve veću pojavu eske vinove loze. Na tržištu je trenutno dostupan mikrobiološki fungicid Vintec registriran za suzbijanje bolesti drva vinove loze (eska, petrijeva bolest,eutipoza). Ovaj mikrobiološki pripravak sadrži antagonističku gljivu Trichoderma atroviride (soj SC1) koja brzom kolonizacijom drvenastog tkiva djeluje kao antagonist bolestima drva vinove loze. Brzim zauzimanjem prostora, ishranom sa šećerima na rani od reza za patogene nema mjesta i raspoloživih hranjiva.

Sredstvo se primjenjuje nakon rezidbe na mjestima reza u razdoblju mirovanja vinove loze, prije početka pupanja. Za postizanje maksimalne učinkovitosti, sredstvo je potrebno primijeniti na temperaturama od minimalno 10 °C te po mogućnosti uz najmanje 70 % relativne vlage zraka. Rane od rezidbe moraju biti dobro prekrivene škropivom.

Sredstvo Vintec sadrži žive mikroorganizme, koji mogu biti osjetljivi na druga sredstva za zaštitu bilja te nije preporučljivo miješanje s drugim sredstvima (npr. bakrom).

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i u skladu s Fitosanitarnim informacijskim sustavom.

Primjenu sredstava za zaštitu bilja mogu obavljati samo osobe s položenim ispitom o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida, za aplikaciju se smiju koristiti samo pregledani uređaji za primjenu pesticida.  Ambalažu sredstava za zaštitu bilja potrebno je zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja.

 

mr.sc. Željkica Oštrkapa-Međurečan

E-mail: zeljkica.medurecan@mps.hr

Pripremi za ispis