Obavijest proizvođačima zimskog luka i češnjaka

Manji broj tržnih proizvođača uzgaja zimski luk iz sjemena (rjeđe iz lučice), pa ih ovom prilikom upozoravamo na meteorološke uvjete koje smo zabilježili protekle zime za razvoj uzročnika bolesti lišća zimskog luka i češnjaka (npr. Peronospora, Botrytis, Phytophthora).

Temperature zraka su od početka 2023. jako promjenljive, pa bilježimo dva iznadprosječno topla i jedno očekivano prohladno razdoblje: prvu polovicu siječnja o.g. obilježilo je iznadprosječno toplo vrijeme jer su najviše dnevne temperature zraka tada bile u rasponu od 9,3° do 17,9°C (noći su također imale pozitivne vrijednosti, najčešće od 0,6° do 4,7°C). U drugoj polovici siječnja je zahladnilo, pa su najviše dnevne temperature pale na vrijednosti od 1,3° do 5,2°C a jutra su pritom hladna (najčešće od -0,3° do -5,3°C). U proteklom mjesecu siječnju o.g. padale su iznadprosječne količine oborina, najčešće u obliku kiše, u količinama od 140,4 mm (na lokalitetu Donja Dubrava u istočnom dijelu Županije) do 229,6 mm (na lokalitetu Železna Gora u zapadnom dijelu Županije)! Stoga je i siječanjska vlažnost zraka bila vrlo izražena i na svim mjernim mjestima nešto veća od 90 %! Hladnoća iz zadnje dekade mjeseca siječnja nastavljena je i tijekom prve dekade veljače o.g., a naročito je prohladno bilo u razdoblju od 5.2.-11.2. 2023.! Tih su dana prosječne temperature imale negativne vrijednosti (od -0,2° do -4,9°C). Ali, nakon 12. veljače o.g. toplina tijekom dana raste na 10,3° do 19,5°C! Najniže jutarnje temperature ponovno su zadnja četiri jutra bile pozitivne (0,3° do 3,2°C), a neobično toplo je protekla četiri dana s najvišim temperaturama zraka u hladovini 16,0°-19,5C°! Temperatura tla na 7-10 cm dubine je posljednjih jedanaest dana porasla sa 0,6° na vrijednost 6,4°C!

Kraj protekle 2022. godine obilježilo iznadprosječno vlažno razdoblje (studeni i prosinac), pa je posljednja prošlogodišnja zadnja dva mjeseca zabilježeno dugotrajno zadržavanje vlage na biljkama na lokalitetima uz riječne doline (svakog mjeseca u rasponu od 23.155 do 29.740 minuta)! U takvim smo uvjetima zabilježili optimalne uvjete za primarni razvoj plamenjače (Perosospora destructor) i uzročnicima plijesni (Botrytis squamosa i Botrytis cinerea) u usjevu zimskog luka uzgajanog iz sjemena u blizini riječne doline (vidi Tablicu 2.)!!

Tablica 1. Prosječne mjesečne temperature (°C) i mjesečne oborine (mm) tijekom proteklog zimskog razdoblja 2022./2023. godine u središnjem dijelu Međimurja uz riječnu dolinu:

Razdoblje i izmjerene vrijednosti studeni 2022. prosinac 2022. siječanj 2023. **veljača 2023.
Temp. °C Oborine

mm

Temp. °C Oborine mm Temp. °C Oborine mm Temp. °C Oborine mm
2022./2023. 6,3°C 82,8 2,6°C 71,0 3,7°C 152,0 2,1°C 3,0
*Prosjek 4,2°C 72,7 0,9°C 53,9 0,1°C 30,6 0,7°C 43,3
Razlika (±) +2,1°C +10,1 +1,7°C +17,1 +3,6°C +121,4 +1,4°C -40,3

*višegodišnji očekivani prosjek u okolici Čakovca; **izmjereno do 23.2. 2023. u 6.00 sati!

U naredna dva dana još očekujemo iznadprosječno toplo razdoblje s dnevnim vrijednostima 15°C, dok će tijekom narednog vikenda uz sjeverna strujanja zahladniti (26.2.) (uz najniže vrijednosti do -2°C), te očekujemo značajne oborine na granici kiše i snijega!

Tablica 2. Uvjeti zabilježeni tijekom protekle zime 2022./2023. optimalni za razvoj nekih bolesti lukovičastog povrća (broj optimalnih zaraza po zimskim mjesecima):

Uzročnici bolesti studeni 2022. prosinac 2022. siječanj 2023. *veljača 2023.
Peronospora destructor 6 1 2
Botrytis squamosa 4 1 1
Botrytis cinerea 3 1
Stemphilium sp. 2

*izmjereno do 23.2. 2023. u 6.00 sati!

Stoga, proizvođačima zimskog luka na otvorenim poljima preporučujemo redovito praćenje zdravstvenog stanja luka i prema potrebi suzbijati uzročnike bolesti nekim od dopuštenih pripravaka.

VAŽNO: sve poljoprivredne proizvođače upućujemo na redovito praćenje Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS) pri Ministarstvu poljoprivrede (mps.hr), svakako prije primjene bilo kojeg sredstva za zaštitu bilja dopuštenog za profesionalnu primjenu radi moguće promjene u registraciji (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

Pri uzgoju zimskog luka u zaštićenim prostorima (plastenicima) namijenjenom za prodaju kao mladi luk ne preporučujemo koristiti kemijska sredstva za zaštitu bilja!

Obavijest proizvođačima češnjaka!

Zadnjih sezona raste interes proizvođača za uzgojem bijelog luka (češnjaka), a puno su bolji rezultati u kontinentalnim proizvodnim uvjetima dobiveni sadnjom ozimih formi! Tijekom vegetacije njega češnjaka se svodi na gnojidbu, navodnjavanje, borbu protiv korova, te suzbijanje bolesti i štetnika. Kod nas su najrašireniji domaći ozimi eko-tipovi koji se sade ujesen, prezimljuju, pa u sljedećoj godini razvijaju vegetativnu masu i lukovicu. Biljke češnjaka su u pravilu vrlo otporne na niske temperature, pa mogu dobro prezimiti u kontinentalnom području, odnosno za normalan rast i “glavičenje” češnjaka češnjevi za reprodukciju moraju biti izloženi niskim temperaturama!

Primjena herbicida veliko je olakšanje u borbi protiv korova, jer su mehaničke mjere okopavanjem na većim površinama teško provedive i zahtijevaju mnogo rada! Herbicide u usjevima češnjaka uglavnom koristimo kao pri uzgoju luka iz lučice (nakon sadnje a prije nicanja!).

Pri uzgoju ozimog (zimskog) češnjaka u narednom razdoblju valja planirati zaštitu od uzročnika bolesti i štetnika, a pri izboru sredstva za zaštitu birati dopuštene pripravke u našoj zemlji (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

Kako nakon 12. veljače o.g. bilježimo iznadprosječno tople dane s temperaturama najčešće u rasponu od +10,3° do 19,7°C (a temperatura tla na dubini 7 cm posljednjih je šest dana u rasponu 3,8-6,8°C) proizvođačima češnjaka preporučujemo vješati žute ljepljive ploče ili postavljati žute posude radi ulova češnjakove muhe (Helomyza lurida). Češnjakova je muha prilagođena nižim temperaturama zraka od lukove muhe (Delia antiqua), te se javlja nešto ranije (vidi Tablicu 3.).

Tablica 3. Neke značajke različitih uzročnika „crvljivosti“ lukovičastog povrća:

Vrste muha Lukova muha

Hylemya antiqua

Češnjakova muha

Helomyza lurida

Miner poriluka

Napomyza gymnostoma

Štetnost vrlo velika vrlo velika nedovoljno istražena
Broj generacija 2-3 1-2 2
Biljke domaćini luk češnjak, luk poriluk, luk
Kritično razdoblje travanj veljača-ožujak travanj i listopad
Veličina muhe 6-7 mm 8-10 mm 3,5-4 mm
Boja odrasle muhe sivkasta smeđa tamna
Veličina ličinke 8-10 mm 11 mm 5-5,5 mm

U našoj zemlji nema registriranih insekticida za suzbijanje češnjakove muhe, ali se mogu koristiti pripravci registrirani za suzbijanje tripsa (Thrips) a koji istovremeno umanjuju napad povrtnih muha. Uz pridržavanje plodoreda, pokrivanje gredica češnjaka na manjim površinama paučinastom folijom smanjuje napad češnjakove muhe.

Usjeve zimskog luka na otvorenim gredicama koji se namjeravaju koristiti kao mladi luk također preporučujemo mehanički zaštititi paučinastom folijom od mogućeg napada prve ili prezimljujuće populacije lukove muhe u narednom razdoblju.

Prije primjene sredstva za zaštitu bilja pri uzgoju crvenog i bijelog luka obavezno proučiti upute uz dopuštene djelatne tvari u našoj zemlji, te se obavezno pridržavati ograničenja (vrijeme primjene, najveći broj dopuštenih primjena u sezoni, doza ili količina, propisana karenca).

Dodatna zaštita pčela i divljih oprašivača: Sukladno Zakonu o održivoj primjeni pesticida (NN 46/2022), ako se obavlja tretiranje pesticidom opasnim za pčele, profesionalni proizvođači moraju prije obavijestiti Hrvatski pčelarski savez i povjerenike za izvođenje evidencije pčelara i pčelinjaka te katastra pčelinjih paša po županijama i pčelarskim udrugama u propisanom roku.

 

mr.sc. Milorad Šubić, dipl.inž.agr.

milorad.subic@mps.hr

Pripremi za ispis