Obavijest proizvođačima koštičavog voća

U posljednjih sedam dana veljače maksimalna dnevna temperatura zraka prelazila je 15˚C što je dovelo do  kretanja vegetacije i bubrenja pupova koštičavog voća. Od faze nabubrenih pupova, a tijekom kišovitih dana koštičavom voću prijeti opasnost od infekcije uzročnicima bolesti, osobito uzročnikom kovrčavosti lista breskve i nektarine (Taphrina deformans),  šupljikavosti lista (Stigmina carpophilla), paleži cvijeta i grančica (Monilinia spp.) te rogača šljive (Taphrina pruni).

 Mjere zaštite od štetnih organizama u trajnim nasadima počinju orezivanjem stoga voćarima preporučamo da prilikom  rezidbe koštičavog voća (breskva, nektarina, marelica, višnja, trešnja, šljiva), uklone sve suhe grane i zaostale mumificirane plodove. Nakon rezidbe, a prije samog kretanja vegetacije (najkasnije u fazi nabubrenih pupova) potrebno je obaviti prskanje pripravcima na osnovi bakra.

Ovom mjerom preventivno štitimo voćke od uzročnika kovrčavosti lista breskve i nektarine (Taphrina deformans), šupljikavosti lista (Stigmina carpophilla), paleži cvijeta i grančica (Monilinia spp.) te rogača šljive (Taphrina pruni).

 Radi suzbijanja štitastih uši, jaja lisnih uši i crvenog voćnog pauka bakrenom pripravku možete dodati mineralno ili parafinsko ulje  ili koristiti gotovu tvorničku kombinaciju bakra i mineralnog ulja.

 Tretiranje navedenim pripravcima potrebno je provesti za mirna vremena bez vjetra, pri dnevnoj temperaturi zraka višoj od 5˚C uz povećani utrošak škropiva.

S obzirom na najavu kišnog i hladnijeg razdoblja, provjerite razvojnu fazu koštičavog voća, osobito breskve i nektarine, te u slučaju nabubrenih pupova tretiranje obavite prije najavljene kiše.

 Prilikom odabira sredstva za zaštitu bilja vodite računa o tome je li njegova primjena dozvoljena na kulturi koju tretirate!

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i u skladu s Fitosanitarnim informacijskim sustavom.

Primjenu sredstava za zaštitu bilja mogu obavljati samo osobe s položenim ispitom o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida, za aplikaciju se smiju koristiti samo pregledani uređaji za primjenu pesticida.  Ambalažu sredstava za zaštitu bilja potrebno je zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja.

mr.sc. Željkica Oštrkapa-Međurečan

E-mail: zeljkica.medurecan@mps.hr

Pripremi za ispis