Obavijest voćarima

Proizvođačima koštičavog voća (trešanja, višanja, šljiva, marelica) preporučujemo da u jesen u fazi opadanja lista naprave zaštitu protiv gljivičnih i bakterijskih oboljenja.  Zaštitu napraviti jednim od pripravaka na osnovu bakra kao što su Nordox 75 WG, Champion WG 50, Neoram WG, Bordoška juha 20 WP Manica, Cuprablau Z 35 EW.

Vrlo važno je skinuti mumije sa stabala, iznijeti iz voćnjaka i spaliti bolesno lišće, te na taj način smanjiti potencijal bolesti za narednu godinu.

U nasadima lijeske i oraha također provesti zaštitu od gljivičnih i bakterijskih oboljenja kao što su bakterijski rak (Pseudomonas syringae), bakterijska palež (Xantomonas spp.) na lijesci, crna pjegavost oraha (Xanthomonas juglandis).

Zaštitu provesti jednim od pripravaka na bazi bakra:

Bordoška juha caffaro 20 WP, Neoram WG, Cuprablau Z35 WG

Važno: upotrijebljeno sredstvo za zaštitu bilja koristiti sukladno etiketi priloženoj uz sredstvo, ambalažu zbrinuti na propisan način, voditi evidenciju o uporabi sredstava za zaštitu bilja.

Marijana Milušić dipl.ing.

Marijana.Milusic@mps.hr

 

Pripremi za ispis