Obavijest ratarima

Nicanjem ozimih žitarica niču i mnogobrojni uskolisni i širokolisni korovi. Pregledom parcela možemo primijetiti pojavu mladih širokolisnih korova kao npr: mišjakinja, broćika priljepača, crvena mrtva kopriva, čestoslavica, od uskolisnih korova  u jesen se pojavljuju ljuljevi, slakoperka, mišiji  repak, vlasnjača i dr. Jedan od preporučenih rokova za zaštitu pšenice od korova je i ovaj jesenski rok pogotovo na parcelama na kojima je teža primjena u proljeće.

U jesen  je moguća primjene herbicida nakon sjetve a prije nicanja ili nakon nicanja žitarica.

Za učinkovitost zemljišnih herbicida neophodna je vlaga u tlu. Također valja voditi računa o temperaturi tla koja ne bi smjela biti ispod 0 ⁰C.

Za zaštitu žitarica u jesen moguće je primijeniti jedan od slijedećih herbicida: Tornado forte, Tolurex 50 SC, Alister New, Sharpen 330 EC, Filon 80 EC, Corello Duo i dr.

Važno: upotrijebljeno sredstvo za zaštitu bilja koristiti sukladno etiketi priloženoj uz sredstvo, ambalažu zbrinuti na propisan način,, voditi evidenciju o uporabi sredstava za zaštitu bilja.

 

Marijana Milušić dipl.ing.

Marijana.Milusic@mps.hr

 

 

Pripremi za ispis