Određivanje tehnološke zrelosti maslina 2022. – prva preporuka

Uprava za stručnu podrku razvoju poljoprivrede i njeni službenici  i u 2022. godini nastavljaju s s provedbom projekta „Određivanje tehnološke zrelosti maslina u njihovom području uzgoja“. Projekt se počeo provoditi 2018. godine uoči berbe maslina s ciljem osiguravanja informacija za maslinare i preporukama za pravovremenu berbu.

Korištenjem najsuvremenije analitičke tehnike, tzv. NIR spektrometrije (punog naziva Diode array bliska infracrvena DA NIR), učinkovito se i jednostavno utvrđuje sadržaj ulja u suhoj tvari ploda masline, koji je stabilan pokazatelj sadržaja ulja u plodu i ne mijenja porastom težine ploda.

Uzimanjem reprezentativnih uzoraka plodova, tijekom dozrijevanja plodova te njihovom analizom moguće je pratiti povećanje sadržaja ulja u plodu. Uzrokovanje plodova u cijelom arealu uzgoja maslina u Republici Hrvatskoj započelo je tijekom mjeseca rujna 2022. g. te je planirano uzorkovanje maslina tijekom svakog tjedan do trenutka kada maslina dostigne maksimalni sadržaj ulja u plodovima, što se iskustveno očekuje u zadnjoj dekadi mjeseca studenog (oko 25. studenoga 2022.), a ovisno o sorti i području uzgoja maslina.

Uzorkovanje se obavlja u devet područja uzgoja duž hrvatskog priobalja: Zapadna obala Istre (sjeverni i južni dio), Hrvatsko primorje (otoci Krk i Rab), Sjeverna Dalmacija (Zadarska i Šibensko-kninska županija), Srednja Dalmacija s otocima Šolta, Brač i Hvar, poluotok Pelješac, otok Korčula i jug Dalmacije – Konavle, i to na sortama: Buža, Istarska bjelica, Leccino, Oblica, Plominka, Mašnjača, Krvavica, Levantinka, Lastovka i Drobnica.

Maslinarsku godinu 2022. u svim maslinarskim regijama Republike Hrvatske obilježila je suša. U početnom razvojnom ciklusu masline (fenofazama): razvoj pupa, razvoj lista i pojava cvatova količina vode dostupna biljci bila je zadovoljavajuća. Navedeno se pokazalo dobro za oplodnju i stvaranje sjemenih zametaka i prosječne do dobre količi

ne ploda. U ljetnim mjesecima, uz vrlo visoke temperature zraka, dubinske evaporacije tla, a vrlo male količine oborina nastupili su sušni uvjeti,  sveukupne suše došlo je do određenog opadanja plodova. Budući da u većini maslinika nema sustava navodnjavanja (niti mogućnosti za postavljanje), maslina nije imala optimalne uvjete za rast i razvoj.

U narednom vremenu očekuje se nagla promjena pigmenta ploda maslina koja može izazvati nedoumice kod maslinara uzrokovana promjenom temperature, s toplog na hladnije vrijeme s niskim noćnim temperaturama. Krajem mjeseca kolovoza i u rujnu pale su znatne količine oborina koje su omogućile postizanje pune veličine plodova, ali ne na svim lokacijama, niti svim sortama. Uz padaline, dodatne poteškoće stvarati će i napad štetnika (muhe), ali se ne očekuju veće štete.

Rezultati analiza uzoraka plodova masline prema regijama odnosno sortama prikazani su u priloženoj Tablici 1.

Ulje u suhoj tvari i težina ploda masline su parametri na koje treba obratiti pozornost. Sve dok vrijednost ulja u suhoj tvari raste, znak je da maslina stvara ulje u biljnoj stanici, a pri tome ga i harmonizira (u okusima i mirisima).

U narednim danima maslinari mogu očekivati, radi vjetra, opadanje jedne količine ploda sa stabala, većinom bolesnog ploda od moljca, svrdlaša i muhe.

U svim hrvatskim maslinarskim uzgojnim područjima maslina još uvijek dozrijeva tj. stvara ulje i nije spremna za berbu.

 

Preporuku pripremili:

Tomislav Filipović, dipl. ing.

NIR analiza d.o.o.

 

dr.sc. Silvio Šimon

voditelj Odjela za savjetovanje u hortikulturi

Pripremi za ispis