Obavijest maslinarima

Promjena vremenskih uvjeta s povišenom vlagom zraka, mjestimičnom kišom i pljuskovima utjecala je na dinamiku pojave maslinine muhe  (Bactrocera oleae). Na feromonskim lovkama bilježi se  let maslinine muhe od slabog do srednjeg intenziteta.

U  dijelovima županije oborine su prekinule dehidriranost i doprinijele punjenju plodova maslina te su takvi privlačni maslininoj muhi za polaganje jajašaca i ostvarivanje zaraze.

Kako bi očuvali zdrave plodove do početka berbe posebno u maslinicima u kojima se planira kasnija berba, maslinarima se preporuča obaviti pregled 100 plodova po lokalitetu radi utvrđivanja postotka zaraze.

Preventivnu mjeru metodu zatrovanih mamaca koristimo u maslinicima u kojima se utvrdi prag štetnosti između 5-10% napadnutih plodova. Za tu namjenu preporučamo primjenu  gotovog mamca na osnovi aktivne tvari spinosad s atraktantom( SUCCESS BAIT) koji je prihvatljiv u ekološkoj proizvodnji. Učinkovitost je veća ako se ova metoda koristi na širem području, uključivanjem većeg broja maslinara.

Kurativno tretiranje cijelog nasada je opravdano kada je aktivna zaraza plodova između 10-15 %  i ova metoda nije prihvatljiva u ekološkim nasadima.

Prema Fis bazi https://fis.mps.hr/trazilicaszb/ na dan 03.10.2022. za tu namjenu dozvoljeni su pripravci na osnovi djelatne tvari:

-flupiradifuron ( SIVANTO PRIME)- sistemično djelovanje; karenca 14 dana

– fosmet ( IMIDAN 50WP) zbog isteka registracije 01.05.2022., krajnji rok primjene je 01.11.2022.- kontaktno,želučano djelovanje, karenca 21 dan

– deltametrin*( DECIS 2,5 EC; DECIS 100 EC; POLECI PLUS; SCATTO; ROTOR SUPER; DEMETRINA 25 EC; DELTAGRI)-kontaktno,želučano djelovanje, karenca je 7 dana.

Napomena: * Projektom istraživanja osjetljivosti maslinine muhe  (Bactrocera oleae) na insekticide tijekom 2018. i 2019. godine u jadranskom dijelu Hrvatske, pripravci na osnovi deltrametrina imaju dozvolu, ali nemaju učinkovitost u njenom suzbijanju (https://rezistentnost-szb-hr).

Podatci o svim registriranim SZB u RH dostupni u Fitosanitarnom  informacijskom  sustavu (FIS) na web adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/ . Pripravke koristiti prema uputama proizvođača.Napominjemo, prema novom Zakonu o održivoj uporabi pesticida (NN 46/2022) propisano je da su svi profesionalni korisnici sredstava za zaštitu bilja dužni voditi evidenciju o zaštiti bilja i čuvati je 3 godine kao i račune od kupljenih sredstava za zaštitu bilja.

 

Silvija Marušić dipl.ing.agr.

Pripremi za ispis