Obavijest tržnim proizvođačima zimskog luka izravno iz sjemena!

Od zadnje dekade mjeseca kolovoza do prvog tjedna rujna traju optimalni rokovi sjetve zimskog luka (pri uzgoju izravno iz sjemena) na području SZ Hrvatske.

Tijekom proteklog mjeseca kolovoza na lokalitetima središnjeg i nekim mjestima istočnog dijela Županije zabilježena je očekivana mjesečna količina oborina (81,0-83,9 mm). Većinom su navedene oborine zabilježene u drugoj polovici, odnosno tijekom zadnje dekade kolovoza (kiša je u danima 22.-28. 8. 2022. u različitim količinama padala u više navrata)! Premda je na svim lokalitetima bilo iznadprosječno vruće (mjesečna toplina od +1,41° do +3,85°C iznad očekivane vrijednosti), prosječna je mjesečna vlažnost zraka u mjesecu kolovozu ove godine bila visoka (od 70,08-79,64 %) (vidi Tablicu 1.) (istovremeno su najviše dnevne temperature zraka u razdoblju 17.-31. kolovoza 2022. najčešće bile u rasponu 26,3-37,3°C – samo tijekom 22.8. najviša je temperatura bila 19,4°C)!

Tablica 1. Neki mjerni podatci tijekom proteklog mjeseca kolovoza 2022. godine na nekim mjernim lokalitetima u zapadnom, središnjem i istočnom Međimurju::

Mjerni lokalitet Oborine (mm) Vlaženje lišća (min) Prosječna temperatura zraka Prosječna vlažnost zraka
Železna Gora 72,0 mm 8.012 minuta 23,65°C 70,08 %
Novakovec 76,4 mm 11.690 minuta 21,28°C 79,64 %
Belica 60,4 mm 8.170 minuta 22,21°C 72,47 %
Sv.Juraj u Trnju 83,9 mm 10.350 minuta 21,73°C 73,60 %
Mursko Središće 81,0 mm 15.825 minuta 21,54°C 79,42 %
Kotoriba 36,6 mm 15.464 minuta 22,55°C 75,00 %
Donja Dubrava 70,0 mm 17.010 minuta 22,09°C 70,93 %

U višegodišnjim prosjecima tijekom mjeseca kolovoza u Međimurju očekujemo 80,4 mm oborina uz prosječnu mjesečnu temperaturu zraka 19,8°C!

Od početka mjeseca rujna najviše su dnevne vrijednosti temperature najčešće u rasponu od 25,3°-28,3°C (samo je prvog dana izmjereno 21,4°C i pritom je padala kiša na svim mjernim mjestima u različitim količinama od 3,2 mm do 22,0 mm – vidi Tablicu 2.)!

Pritom je temperatura tla u prvom tjednu mjeseca rujna pala na vrijednosti 19,7°C do 20,7°C a kapacitet tla za vodu iznosi 20,9 %!

Jutra će do kraja ovog tjedna biti relativno topla (14-17°C), a početkom idućeg tjedna će osvježiti (11°C). Očekujemo još nekoliko vrućih dana (28-30°C), uz osvježenje i moguće oborine krajem tjedna (09.9.)!

Uz dovoljno vlage u površinskim slojevima zemljišta, te dnevne temperature iznad 20°C, očekujemo brzo klijanje i nicanje usjeva zimskog luka!

Tablica 2. Neki mjerni podatci tijekom prvog tjedna mjeseca rujna 2022. godine na nekim mjernim lokalitetima u zapadnom, središnjem i istočnom Međimurju:

Mjerni lokalitet Oborine (mm) Vlaženje lišća (min) Prosječna temperatura zraka Prosječna vlažnost zraka
Železna Gora 3,2 mm 655 minuta 17,99°C 80,98 %
Novakovec 11,2 mm 935 minuta 17,31°C 87,29 %
Belica 11,2 mm 285 minuta 18,07°C 83,54 %
Sv.Juraj u Trnju 20,0 mm 1.610 minuta 17,64°C 82,60 %
Mursko Središće 3,6 mm 2.705 minuta 17,58°C 86,74 %
Kotoriba 5,4 mm 1.890 minuta 18,04°C 85,00 %
Donja Dubrava 22,0 mm 3.385 minuta 17,75°C 82,99 %

U višegodišnjim prosjecima tijekom mjeseca kolovoza u Međimurju očekujemo 87,3 mm oborina uz prosječnu mjesečnu temperaturu zraka 15,7°C!

Osim prema potrebi preventivnog suzbijanja zemljišnih štetnika (npr. žičnjaka – Elateridae), veći problem u zdravstvenoj zaštiti usjeva zimskog luka je suzbijanje korova, nekih štetnika nadzemnih organa (npr. miner poriluka) i uzročnika biljnih bolesti (Peronospora, Botrytis)!

Svakako u usjevima zimskog luka iz sjemena treba provesti preventivno suzbijanje zimskih (bienalnih) sjemenskih korova, među kojima je u Međimurju dominantna vrsta Stellaria media (mišjakinja)! (npr. odlično se suzbija pre-em primjenom prije nicanja usjeva smanjene količine pendimetalina)!

 VAŽNO: sve poljoprivredne proizvođače upućujemo na redovito praćenje Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS) pri Ministarstvu poljoprivrede (mps.hr), svakako prije primjene bilo kojeg sredstva za zaštitu bilja dopuštenog za profesionalnu primjenu radi moguće promjene u registraciji (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

Naknadne primjene herbicida u usjevima luka iz sjemena (nakon nicanja usjeva i korova) (post-em) valja planirati i provoditi sukladno dominantnim korovnim vrstama, razvojnom stadiju usjeva luka, te selektivnosti i spektru djelotvornosti herbicida!

Važno: broj dopuštenih herbicida za suzbijanje širokolisnih korova u luku (post-em primjena) zadnjih se godina u našoj zemlji smanjio (npr. bromoksinil, oksifluorfen i linuron).

Utrošak škropiva prilagoditi vremenu primjene herbicida u usjevima luka (pre-em, ili post-em)!

mr.sc. Milorad Šubić, dipl.inž.agr.

milorad.subic@mps.hr

Pripremi za ispis