Preporuka vlasnicima trajnih nasada oraha

Kako Uprava za stručnu podršku razvoju poljoprivrede, Područna služba za stručnu podršku Osijek i u ovoj vegetacijskoj sezoni prati dinamiku leta orahove muhe (Rhagoletis completa), pregledom postavljenih lovki (žute ljepljive ploče) uz dodatak feromonskog/hranidbenog atraktanta, utvrđeno je kako je let orahove muhe u Osječko-baranjskoj županiji na svome vrhuncu.

U ovoj vegetacijskoj sezoni, prve odrasle ženke (imago), koje su razvile jaja spremna za polaganje, uhvaćene su dana 01. kolovoza te je objavljena preporuka za obavljanje prvog insekticidnog tretmana. Kako je ličinkama orahove muhe potrebno 3-5 tjedana za potpuni razvoj, voćari su u nasadima gdje nije obavljana zaštita, počeli uočavati prve simptome napada na plodovima u obliku većih ili manjih tamnih područja na zelenoj lupini ploda koja su na dodir mekana.

U nasadima gdje su do sada obavljena dva insekticidna tretmana, zabilježena je vrlo niska populacija imaga (uhvaćeno je 3-5 imaga/tjedno). Međutim, u nasadima gdje nisu obavljani tretmani kao i na solitarnim stablima na okućnicama, zabilježena vrlo visoka populacija imaga štetnika (više od 100 imaga/tjedno).

Imajući u vidu navedeno, još uvijek je u netretiranim nasadima moguće obaviti jedan do dva tretmana kako bi se smanjio infektivni potencijal štetnika za iduću vegetacijsku sezonu.

Za suzbijanje orahove muhe u RH imamo registriran samo jedan kontaktno-želučani pripravak na bazi fosmeta (Imidan 50 WGkrajnji rok za primjenu zaliha 01.11.2022.). S navedenim pripravkom, dozvoljena su dva tretmana u vegetaciji u razmaku od 14 dana (doza 1,5 kg/ha, karenca 7 dana). U nasadima velike visine i volumena krošnje u svrhu smanjenja količine škropiva, uz insekticid se može dodati i biljni proteinski mamac (Buminal). U slučaju korištenja biljnog proteinskog mamca, nije potrebno tretirati cijelu krošnju već samo donju polovinu, čime će imaga orahove muhe biti privučena u donje dijelove te biti izložena djelovanju insekticida.

U RH nemamo registriranih ekoloških insekticidnih pripravaka za suzbijanje orahove muhe ali je moguće obaviti 2-3 tretmana u individualnom programu zaštite od ostalih štetnika oraha, pripravkom na bazi spinosada (Laser) uz dodatak biljnog proteinskog mamca (Buminal). Pripravak Laser ima relativno dobro sporedno djelovanje i na orahovu muhu.

Vlasnici pojedinačnih (solitarnih) stabala oraha na okućnicama, mogu uspješno primijeniti metodu masovnog ulova orahove muhe postavljanjem lovki (žute ljepljive ploče), na način da se na stablo postavi veći broj ploča (3-10 kom.). Ploče se na stablu mijenjaju jednom tjedno (ili rjeđe), čime će se znatno smanjiti štete na plodovima oraha. Još učinkovitija metoda je da se uz dvije žute ploče po stablu postavi i sintetički hranidbeni atraktant (amonijev karbonat) ili feromonski mamac koje proizvodi mađarska tvrtka Csalomon. Žute ploče se izmjenjuju svakih 7 dana ili rjeđe a hranidbeni/feromonski atraktant svakih 30 dana.

Za više informacija o biološkom ciklusu orahove muhe te metodama zaštite, poljoprivredni proizvođači se upućuju na posjetu web-portalu Uprave za stručnu podršku razvoju poljoprivrede: https://www.savjetodavna.hr/2022/08/16/orahova-muha-bioloske-osobine-i-metode-zastite/

Napomena proizvođačima: Sredstva za zaštitu bilja (SZB), potrebno je primjenjivati sukladno uputama na etiketi. Ambalažni otpad potrebno je propisno zbrinjavati te voditi evidenciju o uporabi sredstava za zaštitu bilja. Prije svake primjene bilo kojeg sredstva za zaštitu bilja dopuštenog za profesionalnu primjenu, preporuča se  redovito praćenje web-aplikacije Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS) Ministarstva poljoprivrede radi moguće promjene u registraciji SZB (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

 

dr.sc. Tihomir Validžić

tihomir.validzic@mps.hr

Pripremi za ispis