Obavijest proizvođačima uljane repice

Nakon oborina koje su pale u proteklih 15-ak dana na našoj županiji počele su pripreme za sjetvu uljane repice. Vrlo je važno jesensko suzbijanje korova jer u tom periodu mlade biljčice uljane repice su nježne te ih korovi lako prerastu, oduzimaju im vodu, hranjiva, svjetlo i prostor za razvoj.

Herbicide se mogu primijeniti u  različito vrijeme ovisno o potrebama i mogućnostima.

-nakon sjetve a prije nicanja za suzbijanje jednogodišnjih travnih i širokolisnih mogu se primijeniti slijedeći herbicidi

Teridox 500 EC, Dual gold 960 EC, Kalif 360 C, Kalif 480 EC,Clomate, Kalif Mega, Brasan 540  E i dr.

Nakon nicanja usjeva za suzbijanje jednogodišnjih travnih i širokolisnih korova: Teridox 500 EC,(faza razvoja (2-4 lista), Tanaris (do faze 8 razvijenih listova), Koban 600 (u fazi 4 lista razvijena) i dr.

Za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih širokolisnih korova može se primijeniti herbicid Lontrel 72 (faza razvoja 2-9 listova).

Nakon nicanja uljane repice mlade biljke napadaju jesenski štetnici repičin buhač, kupusnih buhača, raniji napadi repičine ose listarice, tako da usjeve valja redovito pregledavati i pratiti.

Važno: upotrijebljeno sredstvo za zaštitu bilja koristiti sukladno etiketi priloženoj uz sredstvo, ambalažu zbrinuti na propisan način,, voditi evidenciju o uporabi sredstava za zaštitu bilja.

Marijana Milušić dipl.ing.

Marijana.Milusic@mps.hr

 

Pripremi za ispis