SUŠA 2022.

Iz godine u godinu vremenske neprilike u većoj ili manjoj mjeri remete ustaljenu poljoprivrednu proizvodnju i dovode u pitanje njenu opstojnost. Golemo je razočarenje poljoprivrednika koji ulaže u poljoprivrednu proizvodnju, a potom zbog čimbenika koji u velikoj mjeri ne ovisi o njemu ne ostvari očekivani urod.

Suša koja neravnomjerno diljem lijepe naše zaustavlja poljoprivredne kulture u njihovom rastu i razvoju počela se značajnije zamjećivati tijekom lipnja. U ratarstvu kod strnih žitarica došlo je do ubrzane zriobe i ranije žetve s nižim prinosima. Jare ratarske kulture reagirale su na uvjete suše tijekom srpnja uvijanjem listova, slabijom oplodnjom i potpunim sušenjem donjih listova ili propadanjem cijelih biljaka. Valja reći da je pojava suše izražajnija na lakšim, propusnim tlima i tlima s manjim sadržajem humusa koja nemaju sposobnost akumulacije oborina za koje ne možemo reći da ih nije bilo tijekom prve polovice godine iako nam je prethodna zima bila bez snijega. Stanje usjeva je od županije do županije različito, razlozi tome su: količina primljenih oborina, sposobnosti tla da primljene oborine akumulira, vrsti zasijane ili zasađene kulture, agrotehničkim radnjama koje su do sada obavljane (vremenu i načinu osnovne obrade, gnojidbi, sjetvi te posebno njezi koja se obavlja prema potrebi a obuhvaća: valjanje, drljanje, okopavanje, međurednu kultivaciju, prihranu, zaštitu od štetnika, bolest i korova te navodnjavanje).

Sigurno je da će u budućnosti poljoprivredna proizvodnja u mnogome ovisiti o navodnjavanju i dostupnosti vode za tu agrotehničku mjeru njege usjeva. Do tada preostaje da se izborom sorti ili hibrida koji su tolerantni na sušu te primjenom sveobuhvatnih agrotehničkih mjera poljoprivredna proizvodnja učini manje rizičnom.

 

Utjecaj suše na kukuruzu

 

Pripremi za ispis