Obavijest maslinarima

Na feromonskim lovkama za ulov i praćenje populacije masline muhe (Bactrocera oleae) na području Dubrovačko-neretvanske županije bilježimo ulove štetnika u niskom intenzitetu. Kondicija i opće stanje maslina i plodova varira  ovisno o starosti maslina, tipu tla i količini oborina u prošlom tjednu. Na pojedinim lokalitetima vidljiv je nedostatak vlage u plodovima koji su se počeli smežuravati. Preporučujemo provesti folijarni tretman maslinika biostimulatorima (Bioalgen, Megafol, Tora, Delfan plus, FitoOlivo Plus i sl. ) radi poboljšanja kondicije i očuvanja plodova u intervalima svaka dva tjedna ili dok padnu značajnije količine oborina.

Savjetujemo primjenu pripravka na osnovi kaolinske gline koja stvara zaštitni sloj na plodovima te su plodovi manje podložni polaganju jajašaca maslinine muhe i nastanku patule, a glina ujedno djeluje povoljno na plod kod visokih temperatura.

Upućujemo maslinare na praćenje populacije maslinine muhe žutim ljepljivim pločama (prag štetnosti  2  muhe po žutoj ljepljivoj ploči/tjedno i/ili pregledu plodova najviše do 10 % -aktivnih uboda) te po prelasku praga štetnosti savjetujemo primjenu metode zatrovanih mamaca kojom suzbijamo odrasli oblik maslinine muhe. Za tu namjenu preporučamo primjenu  gotovog mamca trgovačkog imena Success bait (spinosad sa atraktantom) koji je prihvatljiv u ekološkoj proizvodnji.

Pripravke koristiti prema uputama proizvođača.

Napominjemo, prema novom Zakonu o održivoj uporabi pesticida (NN 46/2022) propisano je da su svi profesionalni korisnici sredstava za zaštitu bilja dužni voditi evidenciju o zaštiti bilja i čuvati je 3 godine kao i račune od kupljenih sredstava za zaštitu bilja.

Sakupljanje ambalažnog otpada sredstava za zaštitu bilja za Dubrovačko-neretvansku županiju planirano je  24.08.2022. u vremenu od 10:00-13:00 na adresi Jasenska bb ispred Poljoprometa.

Ivana Tomac Talajić  dipl. ing. agr.

e-mail: Ivana.Tomac.Talajic@mps.hr

Pripremi za ispis