Preporuka vlasnicima trajnih nasada oraha – orahova muha

Uprava za stručnu podršku razvoju poljoprivrede, Područna služba za stručnu podršku Osijek i u vegetacijskoj sezoni 2022. godine, prati početak leta orahove muhe (Rhagoletis completa) na solitarnim stablima te u komercijalnim nasadima oraha u Osječko-baranjskoj županiji.

U ovoj vegetacijskoj sezoni, prvi ulov odrasle orahove muhe (mužjak) zabilježen je 09.07. u trajnom nasadu oraha u k.o. Široko Polje. Odraslim jedinkama orahove muhe potreban je nakon izlijetanja iz tla, određeni period ishrane (7-10 dana) kao i spolnog sazrijevanja (5-7 dana). Prve ženke koje su razvile jaja spremna za polaganje, uhvaćene su dana 01.08.2022., stoga je sada pravo vrijeme za početak mjera borbe protiv ovoga štetnika. Mjere borbe koje se provode u ovome periodu vegetacije mogu podijeliti na kemijske (insekticidi) i nekemijske (metoda masovnog ulova).

Poradi relativno dugog perioda izlijetanja imaga (više od dva mjeseca), od kemijskih mjera, preporuka je obaviti zaštitu oraha u 3-4 tretmana u razmaku od 10-14 dana što ovisi o vremenskim uvjetima (oborine) kao i rezidualnog efekta upotrijebljenih pripravaka. Za suzbijanje orahove muhe u RH imamo registriran samo jedan kontaktno-želučani pripravak na bazi fosmeta (Imidan 50 WGkrajnji rok za primjenu zaliha 01.11.2022.). S navedenim pripravkom, dozvoljena su dva tretmana u vegetaciji u razmaku od 14 dana (doza 1,5 kg/ha, karenca 7 dana). U nasadima velike visine i volumena krošnje u svrhu smanjenja količine škropiva, uz insekticid se može dodati i biljni proteinski mamac (Buminal). U slučaju korištenja biljnog proteinskog mamca, nije potrebno tretirati cijelu krošnju već samo donju polovinu, čime će imaga orahove muhe biti privučena u donje dijelove te biti izložena djelovanju insekticida.

U RH nemamo registriranih ekoloških insekticidnih pripravaka za suzbijanje orahove muhe, međutim kako se još uvijek u nasadima oraha bilježi let jabučnog savijača (Cydia pomonella) i orahovog savijača (Cydia amplana), koji još uvijek mogu napraviti značajne štete, preporuka je obavljanje 2-3 tretmana protiv ovih štetnika uz korištenje pripravaka na bazi spinosada (Laser) i cydia pomonella granulovirusa (Carpovirusine evo 2) s dodatkom biljnog proteinskog mamca (Buminal). Pripravak Laser ima dosta dobro sporedno djelovanje i na orahovu muhu.

Od ostalih  insekticidnih pripravaka registriranih za korištenje u konvencionalnoj/integriranoj proizvodnji, za suzbijanje jabučnog savijača u orahu dozvoljeni su pripravci na bazi fenoksikarba (Insegar 25 WG) i klorantraniliprola (Coragen 20 SC i Voliam). Za suzbijanje lisnih i štitastih uši, registriran je pripravak na bazi spirotetramata (Movento). Za suzbijanje jabučnog i kestenovog savijača te lisnih uši na orahu, registrirani su pripravci na bazi deltametrina (Decis 100 EC, Rotor Super, Demetrina 25 EC i dr.) te pripravak (Scatto) s napomenom kako se pripravak koristi od formiranja plodova do fenofaze postizanja karakteristične veličine ploda (BBCH 70-79). Navedeni pripravci nisu registrirani za suzbijanje orahove muhe ali će njihova primjena u individualnom programu zaštite protiv svih navedenih štetnika, djelovati i na smanjenje populacije orahove muhe (sporedni učinak – eng. side effect).

Vlasnici pojedinačnih (solitarnih) stabala oraha na okućnicama, mogu uspješno primijeniti metodu masovnog ulova orahove muhe postavljanjem lovki (žute ljepljive ploče), na način da se na stablo postavi veći broj ploča (3-10 kom.). Ploče se na stablu mijenjaju jednom tjedno (ili rjeđe), čime će se znatno smanjiti štete na plodovima oraha. Još učinkovitija metoda je da se uz žute ploče postavi sintetički hranidbeni atraktant (amonijev karbonat ili amonijev acetat) ili feromonski mamac koje proizvodi mađarska tvrtka Csalomon. Iskustva iz praćenja leta orahove muhe u 2021. godini, pokazuju kako je ulov na žute ploče s dodatkom hranidbenog atraktanta bio 3-5 veći od ulova na žutim pločama bez dodatka atraktanta.

Napomena proizvođačima: Sredstva za zaštitu bilja (SZB), potrebno je primjenjivati sukladno uputama na etiketi. Ambalažni otpad potrebno je propisno zbrinjavati te voditi evidenciju o uporabi sredstava za zaštitu bilja. Prije svake primjene bilo kojeg sredstva za zaštitu bilja dopuštenog za profesionalnu primjenu, preporuča se  redovito praćenje web-aplikacije Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS) Ministarstva poljoprivrede radi moguće promjene u registraciji SZB (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

dr.sc. Tihomir Validžić

tihomir.validzic@mps.hr

Pripremi za ispis