Obavijest voćarima

Nasade jabuka potrebno je zaštititi pripravcima kontaktnog djelovanja protiv fuzikladija i pepelnice, te pripravcima koji djeluju na skladišne bolesti.

Protiv štetnika (jabučni savijač) moguće je primijeniti insekticide: Coragen20, Mosiplan 20 SP, Affirm,  i dr. vodeći računa o broju dozvoljenih primjena kroz vegetaciju kao i o karenci primjenjenih sredstava.

Također pratiti populaciju i prisutnost crvenog pauka te po potrebi provesti suzbijanjem akaricidom.

Prije upotrebe bilo kojeg sredstva pročitati pisanu uputu i postupiti u skladu s njom.

Primijenjene pripravke upisati u evidenciju korištenja sredstava za zaštitu bilja.

Kod pripreme i primjene sredstava za zaštitu bilja koristiti zaštitnu opremu kako je propisana.

Podsjećamo na obavezu testiranja uređaja za primjenu pesticida.

Mira Živković,dipl.inž.

mira.zivkovic@mps.hr

 

Pripremi za ispis