Uputa o mjerama zaštite od najčešćih bolesti i štetnika prije i tijekom zamračivanja krizantema

Zbog izrazito vrućeg i sparnog vremena koje smo bilježili u većem dijelu proteklog srpnja, još prije dvanaest dana  (19.7.) upućeno je upozorenje o mogućoj pojavi bakterijskih bolesti krizantema tijekom 2022. sezone, a gotovo prije mjesec dana (04.7.) preporuke za preventivne mjere zaštite od važnijih neželjenih promjena (uzročnika bolesti i štetnika).

Tablica 1. Neki mjerni podatci bitni za razvoj neželjenih organizama krizantema tijekom proteklog mjeseca srpnja 2022. godine na nekim mjernim lokalitetima u zapadnom, središnjem i istočnom Međimurju:

Mjerni lokalitet Ukupno oborina (mm) Vlaženje lišća (min) Vlažnost zraka % Prosječna temperatura zraka
Železna Gora 36,0 mm 3.195 minuta 63,34 % 24,62°C
Belica 43,6 mm 4.820 minuta 68,67 % 22,52°C
Mursko Središće 57,4 mm 6.950 minuta 74,09 % 22,13°C
Novakovec 49,8 mm 8.155 minuta 74,80 % 21,59°C
Sv.Juraj u Trnju 40,2 mm 4.650 minuta 67,15 % 22,11°C
Kotoriba 13,8 mm 6.990 minuta 68,00 % 23,43°C
Donja Dubrava 34,4 mm 9.550 minuta 64,01 % 22,60°C

U višegodišnjim prosjecima tijekom mjeseca srpnja u Međimurju očekujemo 67,2 mm oborina uz prosječnu mjesečnu temperaturu zraka 20,8°C!

Kako krizantema spada u skupinu biljaka kratkog dana čiju cvatnju potiču hormoni koji se formiraju noću u starijem lišću, sama cvatnja će nastupiti ako kod biljaka određene visine rasta nastupe dani ispod kritične dužine (kraći od 13 sati). Poznavanjem kritične duljine dana, odnosno granice između dugog i kratkog dana, može se odrediti početak cvatnje krizantema. Pokrivanje krizantema crnim plastičnim folijama obično se provodi od prvog tjedna kolovoza do prvog tjedna rujna, a tada prema višegodišnjim prosjecima povremeno očekujemo kasno-ljetne ciklone koje donose kišne dane i povišenu vlagu zraka. Zamračivanje krizantema u tom razdoblju dodatno pogoduje razvoju nekoliko skupina biljnih bolesti, prvenstveno zbog povišene vlažnosti zraka i učestale rose i/ili magle, koje tijekom kolovoza i početkom rujna često nastaju zbog razlike u noćnim i dnevnim vrijednostima temperatura zraka! Zadržavanje vlage na biljkama uz riječne doline Mure i Drave tijekom proteklog srpnja trajalo je duže od 8.000 minuta (na otvorenom) (vidi Tablicu 1.)(npr. lokaliteti Mursko Središće i Donja Dubrava)! Treći toplinski udar trajao je u danima 18.7.-29.7. 2022. kada su najviše dnevne temperature svakodnevno iznosile 30,6°-38,5°C ( (izuzev 26.7.)! U subotu, 30.7. o.g. je osvježilo, pa smo prema najavama na svim mjernim mjestima zabilježili različite količine oborina: od 2,6 mm (Kotoriba) do 20,4 mm (Železna Gora)! U narednim će danima ponovno biti vrlo vruće i sparno, s najvišim temperaturama 31-37°C! Zbog razlike u temperaturi zraka između dana i noći, očekujemo jutarnje rose i pojavu sumaglice uz riječne doline!

Prema višegodišnjim iskustvima tijekom kolovoza bilježimo na lokalitetima uz riječne doline Mure i Drave najdugotrajnije zadržavanje vlage na biljkama, pa obično u takvim uvjetima pronalazimo prve znakove lisnih pjegavosti krizantema (Alternaria, Septoria). Uz zamračivanje krizantema raste opasnost od pojave i razvija bijele hrđe krizantema (Puccinia horiana)! Stoga u narednim zaštitama preporučujemo redovito primjenjivati dovoljno učinkovite i dopuštene fungicide za suzbijanje navedenih bolesti (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/)!

Od štetnih organizama životinjskog podrijetla tijekom kolovoza još uvijek bilježimo jaču pojavu poljske zelene stjenice (Lygus), lisnih uši (Aphidae) i/ili kalifornijskog tripsa (Frankliniella), a zbog visokih temperatura bila je moguće ranija pojava stakleničke ili koprivine grinje (Tetranychus)(već krajem srpnja). Od sredine mjeseca srpnja o.g. bilježimo pojavu leptira druge generacije kukuruznog moljca (Ostrinia nubilalis), te pojava druge generacije leptira sovica (Noctuidae)! Toplo i sparno razdoblje tijekom kolovoza može pogodovati naknadnom razvoju njihovih gusjenica koje napadaju lišće (npr. soviceNoctuidae) i/ili stabljike krizantema (npr. kukuruzni moljacOstrinia).

Stoga je potrebno redovito pregledavati biljke na navedene štetne organizme, te redovito poduzimati mjere za njihovo suzbijanje primjenom dovoljno učinkovitih i dopuštenih sredstva za zaštitu bilja (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/)!

VAŽNO: sve poljoprivredne proizvođače upućujemo na redovito praćenje Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS) pri Ministarstvu poljoprivrede (mps.hr), svakako prije primjene bilo kojeg sredstva za zaštitu bilja dopuštenog za profesionalnu primjenu radi moguće promjene u registraciji (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

Dodatna zaštita pčela i divljih oprašivača: Sukladno Zakonu o održivoj primjeni pesticida (NN 46/2022), ako se obavlja tretiranje pesticidom opasnim za pčele, profesionalni proizvođači moraju prije obavijestiti Hrvatski pčelarski savez i povjerenike za izvođenje evidencije pčelara i pčelinjaka te katastra pčelinjih paša po županijama i pčelarskim udrugama u propisanom roku.

 

mr.sc. Milorad Šubić, dipl.inž.agr.

milorad.subic@mps.hr

Pripremi za ispis