Obavijest vinogradarima

Preporučuje se vinogradarima da  i dalje provode zaštitu svojih nasada usmjerenu protiv

uzročnika  pepelnice (Erysiphe necator), peronospore (Plasmopara viticola) te sive plijesni (Botrytis cinerea),  vodeći računa o zadnje provedenoj zaštiti te vodeći računa o karenci.

Protiv uzročnika pepelnice moguće je primijeniti neke od slijedećih pripravaka : Luna  experience, Cyflamid 5 EW ( K 21), Talendo EC, Collis ( K28) ili neki drugi pripravak.

Mogu se primijeniti i pripravci na osnovi sumpora (K 35), vodeći računa o tome da pri temperaturi zraka iznad 25˚C  mogu izazvati fitotoksičnost.

U ovom je periodu  moguća je jedino zaraza novog porasta uzročnikom peronospore.

Predlažemo primjenu fungicida kraće karence npr. Mildicut 25 SC, Ampexio ili neki drugi pripravak.

Također je moguće tretiranje bakrenim pripravcima ( K 35).

Protiv uzročnika sive plijesni (Botrytis cinerea) primijeniti u zonu grožđa jedan od pripravaka: Teldor SC 500, Switch 62,5 WG i dr.

Vinogradare podsjećamo da redovito pregledavaju žute ljepljive ploče radi praćenja populacije američkog cvrčka- vektora zlatne žutice vinove loze. Ploče treba mijenjati svaka 2-3 tjedna.

Sredstva za zaštitu bilja koristiti prema navedenoj uputi!

Nakon tretiranja popuniti evidencijsku listu o uporabi SZB !

Vinogradare također upozoravamo da se u zaštiti vinograda smiju koristiti samo registrirana sredstva za zaštitu bilja (SZB).

Podaci o registriranim SZB u RH vode se u Fitosanitarnom informacijskom sustavu (FIS) dostupnom na web adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

 

                                                      Marina Kocijančić, dipl.inž.agr.

                                                      marina.kocijancic@mps.hr

Pripremi za ispis