Obavijest proizvođačima jabuke

Od posljednje preporuke za zaštitu jabuka proteklo je 14 dana.  Proteklo vrijeme obilježilo je izrazito vruće vrijeme, a od proljeće bilježimo malu količinu oborina te se ova sezona do sada može okarakterizirati vrlo sušnom.

U voćnjacima jabuka potrebno je nastaviti pratiti zdravstveno stanje jabuka i redovito ponavljati zaštitu ovisno o količini oborina i najavi eventualnog kišnog razdoblja. Prilikom zaštite kasnih sorata namijenjenih za skladištenje birati pripravke koji daju zaštitu od različitih uzročnika truleži plodova (gorka trulež plodova – Colletotrichum /Gloesporium spp., smeđa trulež ploda – Stemphylium spp., trulež plodova – Neofabraea spp. , alternarijska pjegavost i dr.).

Prilikom zaštite ljetnih sorata birati isključivo pripravke vrlo kratke karence ili izostaviti zaštitu!

Za zaštitu od različitih uzročnika truleži plodova prednost dajemo pripravcima navedenim u tablici.

Aktivna tvar Pripravak Spektar djelovanja Karenca
kaptan Caption 80 WG, Kapetan 80 WG, Scab 80 WG krastavost, trulež plodova, gorka trulež plodova 21 dan
fludioksonil Geoxe siva i plava plijesan, crna, smeđa i gorka trulež 3 dana
fluopiram

tebukonazol

Luna Expirience pepelnica, krastavost, alternarijska pjegavost 14 dana
trifloksistrobin

tebukonazol

Nativo 75 WG krastavost, pepelnica, koncentrična pjegavost 14 dana
pirimetanil Scala krastavost i skladišne bolesti 56 dana za suzbijanje Venturia spp., 7 dana za suzbijanje skladišnih bolesti
piraklostrobin

boskalid

Bellis krastavost, pepelnica, skladišne bolesti 7 dana za jabuke za hladnjaču;

14 dana za jabuke za tržište

 

I dalje bilježimo let leptira jabučnog savijača (Cydia pomonella) te nekih savijača kožice ploda (Archips podana). Potrebno je redovito obavljati zaštitu nekim od registriranih insekticida za suzbijanje jabučnog savijača: Carpovirusine EVO 2 (karenca 3 dana) Affirm, Affirm opti, Delegate 250 WG (karenca 7 dana), Coragen 20 SC, Mospilan 20 SP, Voliam targo (karenca 14 dana), Imidan 50 WG (karenca 28 dana) i dr.

Radi zaštite pčela prije primjene insekticida obavezno pokosite voćnjak ako su u njemu prisutni korovi u cvatnji, a tretiranje obavite u vrijeme kada pčele ne lete.

Vodite računa o karenci odabranih pripravaka kad ih primjenjujete na ljetnim sortama jabuka čija berba počinje u srpnju i kolovozu!

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i u skladu s Fitosanitarnim informacijskim sustavom.

Primjenu sredstava za zaštitu bilja mogu obavljati samo osobe s položenim ispitom o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida, za aplikaciju se smiju koristiti samo pregledani uređaji za primjenu pesticida.  Ambalažu sredstava za zaštitu bilja potrebno je zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja.

 

 mr.sc. Željkica Oštrkapa-Međurečan

E-mail: zeljkica.medurecan@mps.hr

 

Pripremi za ispis