Obavijest voćarima

U posljednjim zaštitama plantažnih nasada jabuka predlažemo primjenu fungicida s ciljem sprječavanja „skladišnih“ bolesti ploda kao što su: trulež ploda (Monilinia spp), gorka trulež ploda (Colletotrichum spp.), siva plijesan (Botrytis), meka trulež ploda (Penicillium spp.), smeđa trulež ploda (Stemphylium spp), trulež plodova (Neofabrea spp),  crne trulež (Alternaria spp) i dr.  Do zaraze ovim uzročnicima može doći u drugom dijelu vegetacije, a simptomi se često razviju naknadno u postupcima skladištenja. Pri izboru preparata dati prednost onima koji djeluju na suzbijanje tih bolesti vodeći računa o propisanim karencama:

Aktivna tvar Naziv pripravka Bolest Karenca
 

Kaptan

SCAB 80 WG

KAPETAN 80 WG

CAPTION 80 WG

krastavost, trulež plodova, gorka trulež plodova  

21

Fluopiram

Tebukonazol

LUNA EXPERIENCE pepelnica, krastavost, alternariska pjegavost 14
Trifloksistrobin

Tebukonazol

NATIVO 75 WG krastavost, pepelnica, koncentrična pjegavost 14
 

 

Pirimetanil

 

 

SCALA

 

 

krastavost, smeđa trulež, siva i plava plijesan, crna pjegavost,

7 dana za suzbijanje skladišnih bolesti

56 dana za krastavost

Piraklostrobin

Boskalid

 

BELLIS

 

krastavost, pepelnica

7 jabuke za

skladište

14 jabuke za

tržište

 

Fludioksonil

 

GEOXE

siva i plava plijesan, crna  smeđa i gorka  trulež

 

 

3

Na većini lokaliteta, sredinom srpnja zabilježena je veća populacije jabučnog savijača (Cydia pomonella). Insekticidi dopušteni za suzbijanje jabučnog savijača su: Affirm (K -7), Affirm opti (K -7), Coragen 20 SC (K -14), Mospilan 20 SP (K -14), Delegate 250 WG (K-7), Voliam targo (K -14) i dr.

U odabiru pripravaka potrebno je uzeti u obzir ograničenja koja se odnose na broj dopuštenih tretmana u vegetaciji.

Pripravke za zaštitu bilja upotrijebiti prema uputi proizvođača, a praznu je ambalažu potrebno zbrinuti na propisani način.

Podaci o registriranim sredstvima za zaštitu bilja dostupni su putem web tražilice na sljedećoj  adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/

                                                                                              

                                                                                                               

  Suzana Slovic, dipl.ing.   

                                                                E-mail:  Suzana.Slovic@mps.hr

 

Pripremi za ispis