Obavijest tržnim proizvođačima krumpira o završnim mjerama zaštite kasnih sorata

Posljednja uputa za zaštitu cime krumpira upućena je prije petnaest dana (07.7. 2022.)!

Zdravstvenim pregledom cime krumpira u središnjem dijelu Međimurja u proteklim danima nadalje je dominantan problem palež lišća od štetnog UV zračenja i nedostatka zemljišne vlage (uglavnom kod sorata krumpira ranijeg dospijeća) i razvoja koncentrične pjegavosti (Alternaria solani) (očitano na netretiranom dijelu poljskog mikro-pokusa na lokalitetu uz rijeku Muru i središnjem dijelu uz grad Čakovec pri uzgoju sorti krumpira Severina, Arizona, Esmee, Camelia, Rosi i Rashida)!

Tablica 1. Neki mjerni podatci bitni za razvoj neželjenih organizama cime krumpira u prve dvije dekade srpnja 2022. godine na nekim mjernim lokalitetima u zapadnom, središnjem i istočnom Međimurju (do 22.7. 2022. u 6.00 h):

Mjerni lokalitet Ukupno oborina (mm) Vlaženje lišća (min) Vlažnost zraka % Prosječna temperatura zraka
Železna Gora 19,0 mm 1.870 minuta 63,05 % 23,86°C
Belica 35,2 mm 4.360 minuta 69,63 % 21,50°C
Mursko Središće 40,4 mm 5.730 minuta 74,64 % 21,18°C
Novakovec 36,6 mm 4.525 minuta 75,10 % 20,64°C
Sv.Juraj u Trnju 26,6 mm 3.680 minuta 67,65 % 21,22°C
Kotoriba 10,6 mm 3.905 minuta 68,00 % 22,43°C
Donja Dubrava 25,0 mm 6.785 minuta 64,89 % 21,64°C

U višegodišnjim prosjecima tijekom mjeseca srpnja u Međimurju očekujemo 67,2 mm oborina uz prosječnu mjesečnu temperaturu zraka 20,8°C!

Srpanj je u višegodišnjim prosjecima najtoplije razdoblje u godini na području Međimurja, a vrijeme je u prve dvije dekade ovog mjeseca sukladno očekivanjima: uglavnom stabilno i vruće, a očekivane padaline smo bilježili uglavnom u prvoj dekadi – samo na nekim mjestima u središnjem Međimurju (npr. Mursko Središće, Novakovec, Belica), dok je na većini lokaliteta padalo manje od očekivanih mjesečnih oborina (vidi Tablicu 1.). Najviše su dnevne temperature zraka u proteklih 14 dana najčešće bile u rasponu 25,5-36,5°C. Početkom ovog tjedna započeo je “srpanjski toplinski val” s dosadašnjim dnevnim vrijednostima u rasponu od 32-37°C! Mogućnost lokalnih oborina u narednim danima nema ili je vrlo mala, a najviše će dnevne temperature zraka u narednih 5-6 dana nadalje biti u rasponu 31-38°C. Pritom je vrlo sparno, uz prosječne dnevne vrijednosti relativne vlažnosti zraka tijekom istog razdoblja uz riječne doline u rasponu od 66,9-76,7 %. Uz riječne su doline gotovo svakodnevne srpanjske jutarnje rose (jutra su zadnja dva tjedna uglavnom u rasponu 8,0°-16,5°C), pa vlaženje biljaka pritom traje barem 100-580 minuta (vidi Tablicu 1.)!

VAŽNO: Tijekom mjeseca srpnja o.g. dnevne ocjene za zarazu uzročnikom koncentrične (crne) pjegavosti i paleži cime krumpira (Alternaria solani) (prognozni model “TOMCAST“) najčešće iznose 2-3, a njihova ukupna suma u posljednjih mjesec dana je 42 (posljednja dva tjedna taj zbroj iznosi 23)! Prema ranijim iskustvima iz Međimurja kod većine sorata krumpira zaštitu učinkovitijim fungicidima valja ponavljati nakon ukupne sume 20-25!

Zdravstveno stanje cime krumpira i gomolja u Međimurju:

U poljskim mikro-pokusima (bez navodnjavanja) pri suzbijanju bolesti cime krumpira u 2022. sezoni (lokaliteti uz rijeku Muru i središnjem dijelu Županije, šest pokusnih sorti krumpira: Severina, Arizona, Esmee, Camelia, Rosi i Rashida) prvi simptomi koncentrične pjegavosti (Alternaria solani) se pronalaze nakon 1.6. 2022., dok znakovi krumpirove plijesni (Phytophthora infestans) nisu pronađeni! Ipak, zdravstvenim pregledima cime krumpira još od druge polovice mjeseca lipnja o.g. dominantan uzrok propadanja cime je negativan utjecaj visokih temperatura i naknadna pojava koncentrične pjegavosti (Alternaria solani) (na netretiranom dijelu krumpirišta prosječno uništeno >65 % cime)! Mikro-pokus je tijekom razdoblja 27.5.-6.7. 2022. tretiran 5 puta fungicidima, uz prosječan razmak 10 dana tijekom kojih je padalo prosječno 28,7 mm kiše! Istovremeno je pripravcima za ekološku proizvodnju cima krumpira u istom pokusu bila tretirana osam puta (botanički pripravak na osnovi vrbe i koprive, te mikrobiološkim pripravkom na osnovi Bacillus amyloliquefaciens)! Zdravstveno stanje cime krumpira na tretiranom dijelu tijekom proteklih dana je bilo dobro.

U narednom razdoblju procjenjujemo na sortnim pokusima u središnjem dijelu Međimurja (područje općine Belica) zdravstveno stanje i procijenjenu ovogodišnjeg prinosi gomolja krumpira kod 40-ak sorti. Od druge polovice mjeseca lipnja o.g. traje vađenje vrlo ranih sorata krumpira (npr. Adora, Colomba, Riviera, Primabelle, Sunita, Severina), a gomoljima dozrijevaju druge dominantne srednje rane sorte krumpira (npr. Arizona, Bellarosa, Vineta i dr.)!

Preporučene mjere završnih zaštita:

U završnim zaštitama cime krumpira voditi računa o najvećem broju dopuštenih aplikacija jednog te istog pripravka u sezoni (o dosadašnjem izboru pripravaka), postranom utjecaju fungicida na koncentričnu pjegavost (Alternaria) i propisanim karencama za krumpir (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/)! Mjere zaštite cime svakako preporučujemo nastaviti na srednje ranim i srednje kasnim sortama krumpira čiji se urod planira skladištiti tijekom zimskih mjeseci (npr. Bellarosa, Arizona, Vineta, Esmee, Memphis, Manitou, Symphony, Lucinda, Farida, Joly, Rosi, Camelia i dr.), te na kasnim sortama krumpira za industrijsku preradu u čips (npr. Arsenal, Opal, Napoleon i slično)!

Već neko vrijeme traje iskapanje uroda sa polja gdje se uzgaja rani krumpira, pa iz tog razloga u završnim aplikacijama na poljima gdje se usjevi navodnjavaju kišenjem (orošavanjem) pri sprječavanju prijenosa krumpirove plijesni (Phytophthora) na gomolje također preporučujemo djelatne tvari kraće karence (3-7 dana) (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/)!(voditi evidenciju o najvećem broju primjene jednog te istog pripravka na istoj površini u sezoni)!

VAŽNO: Prema iskustvima iz ranijih sezona u danima oko 25. srpnja obično se u jačoj mjeri pojavljuju ličinke druge generacije krumpirove zlatice (Leptinotarsa decemlineata). Stoga preporučujemo redovito narednih dana pregledavati zdravstveno stanje srednje kasnih i kasnih sorata krumpira, te samo prema potrebi primijeniti jedan od dopuštenih insekticida.

U vrijeme intenzivnog razvoja gomolja mjere zaštite provoditi uz utrošak škropiva 300-500 lit./ha (prilagođeno visini cime krumpira: npr. na svakih 10 cm visine cime krumpira utrošiti 100 litara škropiva/ha, poljskom prskalicom bez zračne potpore!).

VAŽNO: Također, na parcelama koje se navodnjavaju kišenjem ili orošavanjem, a gdje se u narednih 12-14 dana planira vaditi urod krumpira moguće je provesti mehaničko uništavanje cime, odnosno desikaciju ili “kemijsko spaljivanje” cime i korova: za tu namjenu moguće je koristiti registrirano sredstvo na osnovi prirodnih tvari (“prirodni herbicid”): pelargonska kiselina (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/)! Primjenu pelargonske kiseline ograničiti samo na povoljne vremenske uvjete (sunčano, suha do blago vlažna lisna masa, uz temperature 15-25°C). Vlažnost zemljišta mora biti optimalna – samo na poljima s navodnjavanjem! Moguće je mehanički prethodno i djelomično uništiti cimu krumpira, a naknadno primijeniti značajno manju količinu pelargonske kiseline od registrirane doze za desikaciju krumpira! Također, u istu namjenu Ministarstvo poljoprivrede je izdalo dozvolu u hitnim situacijama za poznate korisnike (nositelji kooperative) djelatnim tvarima piraflufen-etil (Mizuki) i karfentrazon-etil (Spotlight Plus)! Djelatne tvari piraflufen-etil i karfentrazon-etil ne suzbijaju travne korove (npr. Echinochloa, Setaria, Agropyron, Sorghum i dr.).

Na parcelama gdje se krumpir ne navodnjava zbog “srpanjskog” toplinskog vala ne preporučujemo obavljati uništavanje cime kemijskim pripravcima!

U kasnih sorti krumpira nastaviti s dodavanjem folijarnih gnojiva prema ranijim uputama. U vrijeme završnog razvoja gomolja prednost dajemo folijarnim hranjivima s naglašenim sadržajem kalija i mikro-hranjiva!

VAŽNO: sve poljoprivredne proizvođače upućujemo na redovito praćenje Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS) pri Ministarstvu poljoprivrede (mps.hr), svakako prije primjene bilo kojeg sredstva za zaštitu bilja dopuštenog za profesionalnu primjenu radi moguće promjene u registraciji (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

VAŽNO: Projektom istraživanja osjetljivosti plamenjače krumpira (Phytophthora infestans) na fungicide tijekom 2018. i 2019. godine potvrđena je rezistentnost i slabija osjetljivost uzročnika bolesti na metalaksil-M iz skupine fenil-amida. (izvor: Agronomski fakultet Zagreb, Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu, Ministarstvo poljoprivrede) (https://rezistentnost-szb-hr)!

Projektom istraživanja osjetljivosti krumpirove zlatice (Leptinotarsa decemlineata) na insekticide tijekom 2018. i 2019. godine u kontinentalnom dijelu Hrvatske potvrđena je rezistentnost (otpornost) ovog štetnika na veći broj različitih skupina insekticida (izvor: Agronomski fakultet Zagreb i Ministarstvo poljoprivrede) (https://rezistentnost-szb-hr). Nešto bolja učinkovitost očekuje se primjenom pripravaka iz skupine diamida, semikarbazona i spinosina. Dobro je kombinirati navedene skupine insekticida!

Dodatna zaštita pčela i divljih oprašivača: Sukladno Zakonu o održivoj primjeni pesticida (NN 46/2022), ako se obavlja tretiranje pesticidom opasnim za pčele, profesionalni proizvođači moraju prije obavijestiti Hrvatski pčelarski savez i povjerenike za izvođenje evidencije pčelara i pčelinjaka te katastra pčelinjih paša po županijama i pčelarskim udrugama u propisanom roku.

mr.sc. Milorad Šubić, dipl.inž.agr.

milorad.subic@mps.hr

 

 

Pripremi za ispis