Obavijest tržnim proizvođačima usjeva luka dugog dana uzgajanog iz sjemena o završnim mjerama zaštite

Posljednja uputa za zaštitu usjeva luka dugog dana uzgajanog iz sjemena upućena je krajem mjeseca lipnja o.g. (28.6. 2022.), odnosno prije dva tjedna.

 

Tablica 1. Neki mjerni podatci bitni za razvoj uzročnika bolesti i štetnika luka dugog dana u prvoj dekadi mjeseca srpnja 2022. godine na nekim mjernim lokalitetima  u Međimurju:

Mjerni lokalitet Ukupno oborina (mm) Vlaženje lišća (min) Vlažnost zraka % Prosječna temperatura zraka
Železna Gora 18,6 mm 1.635 minuta 69,64 % 22,46°C
Belica 32,2 mm 3.750 minuta 75,19 % 20,62°C
Mursko Središće 37,0 mm 3.785 minuta 78,33 % 20,36°C
Novakovec 27,6 mm 3.180 minuta 78,67 % 19,99°C
Sv.Juraj u Trnju 24,4 mm 2.950 minuta 71,30 % 20,55°C
Kotoriba 9,4 mm 2.605 minuta 72,00 % 21,51°C
Donja Dubrava 23,0 mm 3.590 minuta 69,01 % 20,86°C

U višegodišnjim prosjecima tijekom mjeseca srpnja u Međimurju očekujemo 67,2 mm oborina uz prosječnu mjesečnu temperaturu zraka 20,8°C!

 

Srpanj je u višegodišnjim prosjecima najtoplije razdoblje u godini na području Međimurja, a vrijeme je u prvoj polovici ovog mjeseca sukladno očekivanjima: stabilno i vruće, te smo u središnjim i zapadnim dijelovima Županije u nekoliko navrata bilježili i značajnije ljetne oborine! Naviše su dnevne temperature zraka zadnjih dana lipnja i početkom srpnja o.g. bile vrlo visoke (najčešće bile u rasponu 28,4-35,9°C), a tijekom naredna 5-6 dana njihova će očekivana vrijednost biti 27-34°C! Osvježenje s mogućim oborinama očekujemo narednog vikenda (15./16.7. 2022.)! Pritom je vrlo sparno, uz prosječne dnevne vrijednosti relativne vlažnosti zraka tijekom protekla dva tjedna uz riječne doline u rasponu od 68,5-89,9 %. Uz riječne su doline u prvoj dekadi ovog mjeseca zabilježene svakodnevne jutarnje rose i vlaženje biljaka u trajanju 125-800 minuta (vidi Tablicu 1.)!

Uvjeti za razvoj dominantnih bolesti luka (Peronospora, Botrytis) u proteklom su razdoblju bili manje povoljni – naročito na lokalitetima u istočnom dijelu Županije gdje je proteklih 10-ak dana padalo značajno manje oborina nego u središnjim mjernim mjestima (vidi Tablicu 1.), izuzev usjeva koji se redovito navodnjavaju kišenjem (orošavanjem)! Prema prognoznim modelima još uvijek povremeno bilježimo optimalne ili vrlo povoljne uvjete za razvoj dominantnih bolesti luka: plamenjače i plijesni (Peronospora destructor i Botrytis spp.), a vrlo su povoljni za razvoj purpurne pjegavosti (paleži) lišća luka (Stemphylium spp.)! Primjerice, prema prognoznom modelu za predviđanje Stemphylium na luku suma dnevnih vrijednosti za zarazu od početka mjeseca srpnja iznosi 19, te smo registrirali 4 optimalna uvjeta za zarazu luka (u središnjem dijelu uz riječnu dolinu, bez navodnjavanja kišenjem)!

Usjevi luka dugog dana uzgajani iz sjemena u narednom razdoblju završavaju razvoj (hibridi ranijeg dospijeća), pa u zadnjim zaštitama planiramo primjenu isključivo zaštitnih sredstva kraće karence (birati pripravke propisane karence u usjevima luka 7 do 14 dana), a koja dovoljno učinkovito suzbijaju dominantne bolesti i štetnike (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/)!

 

VAŽNO: Zbog veće količine oborina krajem svibnja i početkom lipnja o.g., a naknadne topline proteklog mjeseca, plamenjača luka (Peronospora) se u epidemijskim razmjerima razvijala na slabije zaštićenim usjevima proljetnog luka uzgajanim iz lučice (naročito izraženo sredinom proteklog mjeseca lipnja)! Stoga su takvi usjevi u proteklom razdoblju moguće bili izvor zaraze za usjeve luka uzgajanim iz sjemena!

 

U narednom razdoblju preporučujemo planirati i obavljati zadnje mjere zaštite proljetnog luka uzgajanog izravno iz sjemena od plamenjače (Peronospora), uzročnika plijesni (Botrytis) te purpurne pjegavosti (paleži) (Stemphylium) i obavezno protiv štetnih resičara (tripsa) (Thrips)! Voditi računa o propisanim karencama i najvećem broju primjene jednog te istog pripravka tijekom sezone na istom usjevu (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

Na hibridima luka osjetljivim na bakterijske bolesti (zabilježeno 2020. sezone) u završne programe uključiti i mikrobiološke pripravke (Bacillus subtilis)!

Utrošiti najmanje 400 litara škropiva/ha, uz obavezno dodavanje sredstva za poboljšanje kvašenja i prianjanja!

 

VAŽNO: sve poljoprivredne proizvođače upućujemo na redovito praćenje Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS) pri Ministarstvu poljoprivrede (mps.hr), svakako prije primjene bilo kojeg sredstva za zaštitu bilja dopuštenog za profesionalnu primjenu radi moguće promjene u registraciji (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

 

Dodatna zaštita pčela i divljih oprašivača: Sukladno Zakonu o održivoj primjeni pesticida (NN 46/2022), ako se obavlja tretiranje pesticidom opasnim za pčele, profesionalni proizvođači moraju prije obavijestiti Hrvatski pčelarski savez i povjerenike za izvođenje evidencije pčelara i pčelinjaka te katastra pčelinjih paša po županijama i pčelarskim udrugama u propisanom roku.

 

Preporučujemo i dodavati folijarna hranjiva topiva u vodi s naglašenim sadržajem kalija i mikro-hranjiva, naročito na parcelama i sortama luka koja se planiraju ujesen skladištiti!

 

 

mr.sc. Milorad Šubić, dipl.inž.agr.

milorad.subic@mps.hr

 

 

 

Pripremi za ispis