Obavijest proizvođačima oraha

Vrijeme je prve pojave štetnika orahove muhe (Rhagoletis completa) te proizvođačima oraha preporučamo da prate let spomenutog štetnika pomoću žutih ljepljivih ploča (ploče vješati u donjem djelu krošnje).

Za borbu protiv orahove muhe primijeniti insekticid IMIDAN 50 WG. Tijekom jedne sezone dozvoljena su max. po dva tretiranja s razmakom od 14 dana. Zbog velike krošnje oraha uz insekticid se može dodati biljno-proteinski mamac BUMINAL, te se u tom slučaju može tretirati donji dio krošnje iz razloga što proteinski mamac privlači orahovu muhu. Dio kukuljica u tlu se uništava jesenskom obradom tla ispod oraha.

Preporučene pripravke koristiti sukladno uputama proizvođača !!

Primjenu sredstava za zaštitu bilja mogu obavljati samo osobe s položenim ispitom o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida !!

Ambalažu SZB zbrinuti na propisani način, te voditi evidenciju o izvršenim tretiranjima !!

 

 

                                                                                                                  Marko Borić, mag.ing.agr.,

                                                                                                                 e-mail: marko.boric©mps.hr

Pripremi za ispis