Obavijest voćarima

Toplo vrijeme praćeno povremenim pljuskovima pogodno je za sekundarno širenje fuzikladija (Venturia inaequalis) u voćnjaku. Moguće su i infekcije nekom od „skladišnih „ bolesti ( trulež plodova, gorka trulež, pjegavosti plodova i sl. Osim toga, postoji i opasnost od pepelnice (Podosphaera leucotricha).  Pripravci na bazi kaptana  ( Caption 80, Kapeta, Scab i dr.) zaštititi će plod od fuzikladija i truleži.

Nativo 75 WG i Luna expirience registrirani su za suzbijanje pepelnice jabuke i pjegavosti jabuke. Za suzbijanje pepelnice mogu se koristiti još i Zato 50WG i Zato plus.

 

I dalje bilježimo let leptira jabučnog savijača (Cydia pomonella) te je potrebno provesti suzbijanje jednim  od registriranih insekticida za suzbijanje jabučnog savijača: Affirm, Coragen 20 SC,  Mospilan 20 SG, 480, Laser, Harpun, Delegate 250 WG i dr..

Pripravke koristite isključivo sukladno FIS bazi. Voditi evidenciju o primjeni szb, a račune od kupljenih szb čuvati minimalno 3 godine.

                                                                      Sanja Gregurić, dipl.ing.agr.

                                                                      E-mail: sanja.greguric@mps.hr

 

 

Pripremi za ispis