Obavijest vlasnicima nasada koštičavog voća

Posljednja preporuka za suzbijanje najvažnijih bolesti i štetnika koštičavog voća upućena je prije 15 dana (20. lipnja o.g.)! Druga polovica mjeseca lipnja o.g. ostat će upamćena kao jedna od najtoplijih od kada postoje mjerenja meteoroloških podataka (vidi Tablicu 1.): u danima 22. lipnja do 4. srpnja zabilježen je toplinski val tijekom kojega su deset dana najviše temperature zraka u hladovini bile u rasponu od 30,1° do 35,9°C (u središnjem dijelu Županije uz riječne doline) (ostala tri dana su imali temperature zraka >27°C)! Svi voćni nasadi u protekla su dva tjedna bili izloženi visokim ljetnim temperaturama zraka! Uz grmljavinu, kiša je protekle noći zabilježena na svim mjernim mjestima u središnjem i zapadnom dijelu Županije u količini od 5,4 mm (Novakovec) do 11,8 mm (Železna Gora). U najistočnijim dijelovima Međimurja kiša noćas nije padala (Kotoriba, Donja Dubrava)!

 

Tablica 1. Neki mjerni podatci bitni za razvoj neželjenih promjena koštičavog voća tijekom proteklog mjeseca lipnja 2022. godine na nekim mjernim lokalitetima u zapadnom, središnjem i istočnom Međimurju

Mjerni lokalitet Ukupno oborina (mm) Vlaženje lišća (min) Prosječna vlažnost zraka Prosječna temperatura zraka
Železna Gora  118,0 mm 5.010 minuta 72,08 % 23,40°C
Belica 110,4 mm 4.920 minuta 75,20 % 21,86°C
Sv.Juraj u Trnju 92,0 mm 3.905 minuta 77,97 % 21,91°C
M. Središće 72,0 mm 9.210 minuta 76,56 % 21,88°C
Novakovec 88,6 mm 5.250 minuta 77,94 % 21,61°C
Kotoriba 28,6 mm 4.590 minuta 72,00 % 23,27°C
Donja Dubrava 41,6 mm 12.240 minuta 70,39 % 22,22°C

U višegodišnjim prosjecima tijekom lipnja u Međimurju očekujemo 102,0 mm oborina uz prosječnu mjesečnu temperaturu zraka 18,4°C!

 

U narednih pet dana ne bi trebalo biti tako vruće kao prvih dana mjeseca srpnja, najviše bi temperature zraka najčešće trebale biti u rasponu 25°-28°C, ali do kraja ovog tjedna ne očekujemo veće količine oborina. Vlažnost zraka je vrlo visoka, prosječne su dnevne vrijednosti uz riječne doline od početka ovog mjeseca najčešće u rasponu 68-73 %! Vlaženje biljaka od početka mjeseca srpnja tijekom jutarnjih sati svakodnevno, naročito uz riječne doline, najčešće u trajanju od 240-550 minuta!

 

Zbog topline, sparine i jutarnje rose, te mogućih ljetnih oborina, očekujemo i ljetni sekundarni razvoj bolesti lišća koštičavog voća, npr. krastavosti (Venturia), šupljikavosti (Stigmina), kozičavosti (Blumeriella), pepelnice (Sphaerotheca) i truleži plodova (Monilinia), dok se na šljivama još javljaju hrđa (Tranzschelia) i plamenjača (Polystigma). Prema iskustvima iz proteklih sezona dominantne bolesti lišća koštičavog voća bile su šupljikavost (Stigmina) na više voćnih vrsta (npr. breskve, trešnje) i hrđa šljiva (Tranzschelia)! U središnjem dijelu Međimurja na nezaštićenim stablima trešnje sorte Van započelo je posljednjih dana jače prijevremeno otpadanje lišća (uzrok Stigmina i Blumeriella)!

Također, u drugoj polovici lipnja o.g. bilježili smo aktivan let breskvina savijača (Cydia molesta), te još veću brojnost leptira šljivina savijača (Cydia funebrana) (vidi Tablicu 2.) (isto se nastavlja u prvim danima srpnja). Nešto manje brojna u navedenom je razdoblju bila prezimljujuća (prva) populacija breskvina moljca (Anarsia lineatella)!

VAŽNO: Srpanjske mjere zaštite u koštičavom su voću vrlo ograničene dozrijevanjem pojedinih voćnih vrsta i pripadajućom karencom sredstva za zaštitu bilja. Rane sorte koštičavog voća koje dozrijevaju i započinjemo berbom više ne preporučujemo tretirati kemijskim sredstvima za zaštitu bilja!

Stoga u nasadima bresaka, nektarina i šljiva u narednim danima valja planirati mjere zaštite samo u sortama kasnije epohe dozrijevanja, čija berba započinje sredinom ili krajem mjeseca srpnja ili tek tijekom kolovoza.

Za moguće suzbijanje različitih uzročnika bolesti koštičavog voća prednost dajemo naizmjeničnoj primjeni kombiniranih fungicida propisane kraće karence (3 do 7 dana), uz pridržavanje ograničenja o najvećem broju primjene tijekom sezone (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/). Moguće je u narednim (završnim) aplikacijama (u vrijeme neposredno prije dozrijevanja plodova) u nasadima bresaka, nektarina i šljiva planirati korištenje mikro-bioloških pripravka (npr. koji sadrže Bacillus subtilis, Pythium oligandrum i sl.) (K=nije primjenljivo)!

U nasadima trešnje (višnje) nakon berbe plodova prednost dajemo primjeni pojedinačnih organskih fungicida koji djelotvorno suzbijaju šupljikavost (Stigmina) i kozičavost lišća (Blumeriella)!

 

U nasadima bresaka, nektarina i šljiva nadalje je potrebno pratiti brojnost populacije najvažnijih tehnoloških štetnika – uzročnika “crvljivosti plodova”! Pri izboru insekticida za suzbijanje ljetne populacije uzročnika “crvljivosti” plodova bresaka i nektarina (breskvina savijača i breskvina moljca) (Cydia molesta, Anarsia lineatella) u narednom razdoblju voditi računa o propisanoj karenci i najvećem broju dopuštenih tretiranja jednim te istim pripravkom na istoj površini u sezoni (u pravilu jedan te isti insekticid ne koristimo više od 2x tijekom godine). Također, birati sredstva s karencom 7-14 dana (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/)!

 

Tablica 2. Prosječni tjedni ulovi nekih štetnika na ferotrapovima u središnjem i zapadnom dijelu Međimurja (nasadi bez mreže protiv tuče) u drugoj polovici lipnja o.g.!:

Štetni organizam Cydia pomonella Leucoptera Cydia molesta Cydia funebrana Pandemis Ostrinia
Prosječni tjedni ulov leptira 3,5 38,0 19,5 41,5 15,0 0,25

Cydia pomonella=jabučni savijač; Leucoptera=moljac kružnih mina; Cydia molesta=breskvin savijač; Cydia funebrana=šljivin savijač; Archips=savijač kožice ploda; Ostrinia=kukuruzni moljac!

 

Let prezimljujuće populacije šljivina savijača (Cydia funebrana) je započeo još 26. ožujka o.g., ali prema iskustvima iz ranijih sezona od šljivina savijača prve (prezimljujuće) generacije ne očekujemo značajne štete. Budući nakon 22. lipnja o.g. bilježimo pojačanu aktivnost njihovih leptira smatramo da je razvojem počela druga generacija ovog štetnika. Upravo je druga (ljetna) generacija ovog nametnika vrlo štetna na plodovima šljive u formi “crvljivosti plodova” i naknadnog razvoja truleži (Monilinia). Stoga u narednim razdoblju preporučujemo planirati usmjereno suzbijanje ljetne populacije šljivina savijača, naročito na sortama šljiva koje dozrijevaju krajem srpnja ili tijekom kolovoza! Prednost kod izbora insekticida također dajemo pripravcima registriranim za suzbijanje šljivina savijača s propisanom karencom 7-14 dana (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

 

Moguće je planirati i koristiti mikro-biološke pripravke radi zaštite plodova koštičavog voća početkom dozrijevanja protiv uzročnika crvljivosti (npr. Bacillus thuringiensis kurstaki) (K=nije primjenljivo)!

Dodatne zahtjeve na ostatke (rezidue) pesticida imaju proizvođači (proizvođačke organizacije) koji su prihvatili dodatne trgovačke norme (npr. GlobalGAP), pa već od sredine lipnja ili početka ovog mjeseca moraju birati sredstva i metode koja u berbi plodova ne daju mjerljive ostatke (<0,01 ili 0,001 mg/kg)!

 

Voćare upozoravamo i na octenu mušicu (Drosophila suzukii), novijeg štetnika koji izravno utječe na širenje truleži voća! Stoga preporučujemo redovito postavljati plastične boce zapremine 250, 500 ili 750 ml na kojima se izbuše simetrično izbušene rupice (promjera 5 mm otprilike 3 cm ispod čepa boce). U boce se ulije jabučni ocat (ili vinski ocat ili vodena otopina kvasca sa dodatkom šećera) do otprilike polovice zapremine. Primjenom ovakvih mamaca djelomično se smanjuje populacija octenih mušica!

 

Istovremeno je za suzbijanje uzročnika truleži plodova bresaka i šljiva (Monilinia) moguće je koristiti pojedinačne ili kombinirane fungicide s propisanim kraćim karencama (3-7 dana) (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/)!

 

Zbog moguće primjene insekticida u narednom razdoblju i njihove moguće opasnosti i otrovnosti na korisne organizme (pčele medarice), tretiranja obavljati u doba dana kada pčele ne lete, odnosno cvjetni podrast sa bijelom djetelinom u nasadima prije primjene insekticida mora biti pokošen!

Dodatna zaštita pčela i divljih oprašivača: Sukladno Zakonu o održivoj primjeni pesticida (NN 46/2022), ako se obavlja tretiranje pesticidom opasnim za pčele, profesionalni proizvođači moraju prije obavijestiti Hrvatski pčelarski savez i povjerenike za izvođenje evidencije pčelara i pčelinjaka te katastra pčelinjih paša po županijama i pčelarskim udrugama u propisanom roku.

 

VAŽNO: TIJEKOM VISOKIH DNEVNIH TEMPERATURA ZRAKA APLIKACIJE OBAVLJATI U VEČERNJIM ILI NOĆNIM SATIMA!

 

VAŽNO: sve poljoprivredne proizvođače upućujemo na redovito praćenje Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS) pri Ministarstvu poljoprivrede (mps.hr), svakako prije primjene bilo kojeg sredstva za zaštitu bilja dopuštenog za profesionalnu primjenu radi moguće promjene u registraciji (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

 

 

mr.sc. Milorad Šubić, dipl.inž.agr.

Pripremi za ispis