Obavijest vinogradarima

Od posljednje preporučene zaštite vinograda proteklo je 11 dana. U tom razdoblju zabilježene su iznadprosječne temperature zraka, na svim mjernim stanicama zabilježili smo maksimalne temperature zraka u vrijednosti 33 do 36,1 °C. U istom razdoblju bilježimo visoku relativnu vlažnost zraka (prosječne vrijednosti od 66 do 78 %). Takvi vremenski uvjeti pogoduju razvoju pepelnice vinove loze (Erysiphe necator). Za suzbijanje pepelnice predlažemo primjenu fungicida: Nativo WG, Domark ME, Luna Expirience, Cyflamid 5 EW, Mystic EC, Dynali EC, Kusabi, Collis SC, Prosper SC 300, Spirox, Sugoby  i dr. U odabiru pripravaka prednost treba dati fungicidima koji su najmanje puta korišteni. U zaštiti od pepelnice moguća je primjena pripravaka na osnovi sumpora, ali upozoravamo na oprez, jer pripravci na osnovi sumpora pri temperaturama zraka iznad 25°C mogu uzrokovati fitotoksičnost. U uvjetima visokog rizika od zaraze pepelnicom poželjno je smanjiti razmak između tretiranja (do 12 dana).

Visoke temperature zraka trenutno ne pogoduju širenju plamenjače vinove loze. U zaštiti protiv peronospore ili plamenjače (Plasmopara viticola) predlažemo primjenu fungicida: Leimay, Curzate F,  Pergado F,  Ampexio,  Orondis, Cabrio top,  Mildicut,  dr.

Let leptira druge generacije sivog grožđanog moljca (Lobesia botrana) bilježimo od sredine lipnja. Zbog velike brojnosti druge generacije moljca predlažemo da se ponovi njegovo suzbijanje. Za suzbijanje grožđanih moljaca predlažemo primjenu insekticida: Radiant, Laser KS, Avaunt 15 SC, Coragen SC, Affirm, Voliam, i dr. Pripravku Avaunt FC ukinuta je registracija, a krajnji rok za primjenu zaliha je 19.9.2022.

S ciljem sprečavanja širenja zlatne žutice vinove loze, podsjećamo na važnost praćenja brojnosti populacije američkog cvrčka (Scaphoideus titanus), postavljanjem žutih ljepljivih ploča. Ploče se postavljaju na srednju armaturnu žicu i zamjenjuju svaka dva do tri tjedna. Sukladno Odluci o određivanju demarkiranih područja u kojima se provode mjere za sprječavanje širenja i suzbijanje zlatne žutice vinove loze (NN 75/21), definirana su zaražena i sigurnosna područja. Prikaz zaraženih i sigurnosnih područja prikazan je na linku:

https://nextcloud.mps.hr/s/iY9wz85Qw76nLso

Osim suzbijanja američkog cvrčka važno je uklanjanje oboljelih trsova koji pokazuju simptome bolesti. Zaraženi trsovi uklanjaju se s korijenom.

 

Novi Zakon o održivoj uporabi pesticida (NN 46/22) propisuje da je profesionalni korisnik obvezan voditi i čuvati evidenciju o uporabi pesticida na razdoblje od tri godine, uključujući i račune za kupljene pesticide.

Pripravke za zaštitu bilja upotrijebiti prema uputi proizvođača, a praznu je ambalažu potrebno zbrinuti na propisani način.

 

Podaci o registriranim sredstvima za zaštitu bilja dostupni su putem internetske tražilice na sljedećoj  adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/

 

 

                                    Suzana Slovic, dipl.ing.               

                                                E-mail: Suzana.Slovic@mps.hr

Pripremi za ispis