Obavijest vinogradarima

Od prošle preporuke zabilježili smo iznimno toplo i sparno vrijeme s povišenom vlagom zraka te oborinama lokalnog karaktera. Preporučamo vinogradarima da nastave redovnu zaštitu vinove loze od uzročnika pepelnice vinove loze (Uncinula necator), plamenjače vinove loze (Plasmopara viticola) i botritisa (Botrytis cinerea) jednim od dozvoljenih pripravaka.

 

Protiv pepelnice upotrijebiti  jedan od sistemičnih fungicida: DOMARK 40 ME, COLLIS, DYNALI, LUNA EXPERIENCE, MYSTIC EC, FOLICUR EW 250, NATIVO 75 WG, STROBY WG, TOPAS 100 EC, VIVANDO SC i dr.

 

U nasadima gdje su se simptomi pepelnice pojavili smanjiti razmak tretiranja na 8-10 dana.

 

Za zaštitu od plamenjače vinove loze može se upotrijebiti jedan od fungicida: Leimay, Mildicut 25 SC, Curzate F, Ampexo, Polyram DF te pripravci na osnovi bakra.

U slučaju  olujnih nevremena praćenih tučom  nastala oštećenja treba tretirati pripravcima na osnovi folpeta.

 

Za zaštitu od sive plijesni (Botrytis cinerea) preporučujemo primjenu specifičnih botriticida: TELDOR SC 500, CANTUS, SWITCH 62,5 WG, PYRUS 400 SC, CHORUS 75 WG i dr.

 

U odabiru pripravaka prednost treba dati fungicidima koji su najmanje puta korišteni. Zbog velike lisne mase zaštitna sredstva potrebno je primijeniti uz veći utrošak vode i u zonu grožđa.

 

Aplikaciju izvršiti u ranim jutarnjim satima ili kasnijim večernjim zbog visokih dnevnih temperatura zraka.

 

Podaci o registriranim sredstvima za zaštitu bilja dostupni su putem web tražilice na sljedećoj adresi: https://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

 

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijeniti sukladno uputama proizvođača, a praznu ambalažu propisno zbrinuti. Obavezno voditi evidenciju o tretiranju.

 

Prema novom Zakonu o održivoj uporabi pesticida (NN 46/2022) propisano je da su svi profesionalni korisnici sredstava za zaštitu bilja dužni voditi evidenciju o zaštiti bilja i čuvati je 3 godine kao i račune od kupljenih sredstava za zaštitu bilja.

 

 

 

Marina Kršić, mag. ing. agr.

E-mail: marina.krsic@mps.hr

Pripremi za ispis