Obavijest proizvođačima krumpira

Preporuka proizvođačima krumpira je da redovito provjeravaju zdravstveno stanje krumpira, te provode mjere zaštite primjenom fungicida protiv plamenjače krumpira (Phytophthora infestans) i koncentrične pjegavosti (Alternaria solani).

 

U usjevima bez pojave simptoma bolesti preporuka je koristiti jedan od preparata preventivnog djelovanja: BORDOŠKA JUHA CAFFARO 20 WP, CHAMPION WG 50, CUPROFFARO 50 WP, CUPRABLAU Z 35 WG, NORDOX 75 WG, SHAKAL 500 SC, POLYRAM DF i dr.

Ukoliko su na krumpiru prisutni simptomi bolesti potrebno je zaštitu provesti sistemičnim fungicidima.

Tretiranje krumpira protiv plamenjače može se provesti sljedećim preparatima: RIDOMIL GOLD R, FANTIC A, PROXANIL 450 SC, REBOOT, ORVEGO i dr.

Fungicidi koji djeluju na koncentričnu pjegavost su: DIFCOR, NARITA, ARGO, TAZER, SIGNUM i dr.

Za tretiranje krumpira protiv obje bolesti koristiti jedan od pripravaka: ZAKEO 250 SC, ORTIVA, ZIGNAL SUPER i dr.

Pregledom terena utvrđeno je prisustvo ličinki krumpirove zlatice (Leptinotarsa decemlineata) preporuka proizvođačima je da redovito pregledavaju usjeve te na vrijeme izvrše zaštitu jednim od dozvoljenih insekticida: LASER, MOSPILAN 20 SG, CORAGEN 20 SC, ALVERDE i dr. Voditi računa o izmjeni djelatnih tvari zbog rezistentnosti krumpirove zlatice.

 

Na poljima gdje počinje vađenje ranog krumpira više ne preporučujemo obavljati mjere zaštite zbog karence.

 

Podaci o registriranim sredstvima za zaštitu bilja dostupni su putem web tražilice na sljedećoj adresi: https://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

 

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijeniti sukladno uputama proizvođača, a praznu ambalažu propisno zbrinuti. Obavezno voditi evidenciju o tretiranju.

 

Prema novom Zakonu o održivoj uporabi pesticida (NN 46/2022) propisano je da su svi profesionalni korisnici sredstava za zaštitu bilja dužni voditi evidenciju o zaštiti bilja i čuvati je 3 godine kao i račune od kupljenih sredstava za zaštitu bilja.

 

 

 

Marina Kršić, mag. ing. agr.

E-mail: marina.krsic@mps.hr

Pripremi za ispis