Obavijest vinogradarima

Od zadnje obavijesti prošlo je 11 dana. U tom periodu na području Karlovačke županije izmjenjivala su se sunčana i kišna razdoblja u nekim dijelovima nažalost popraćena tučom.

Visoke temperature zraka i visoka vlaga zraka pogodovali su razvoju pepelnice vinove loze (Unicinula necator), plamenjače (Plasmopara viticola) i sive plijesni (Botrytis cinerea). Prema prognozi u tijeku sutrašnjeg dana se očekuje kratkotrajni pljusak, a onda bi trebalo nastupiti duži period s visokim dnevnim temperaturama bez oborina. Radi izrazite bujnosti vinove loze i viske relativne vlage zraka nasade  je potrebno zaštiti od pepelnice. Dozvoljeni preprati su :

Luna experience, Dynali EC, Sugoby, Talendo EC, Vivando, Collis SC, Nativo WG, Prosper EC, Cabrio top i drugi.

Radi bolje pokrivenosti , preparate upotrijebiti uz što veću količinu vode.

Ukoliko se koriste preparati na osnovi sumpora potrebno je voditi računa o tome da je kod primjene iznad 25 °C moguća pojava fitotksičnosti.

Za suzbijanje plamenjače (Plasmopara viticola) mogu se upotrijebiti: Curzate d, Ampexio, Polyram DF, Mildicut, Leimay i preparati na osnovi bakra.

Na sortama koje su fazi zatvaranja grozda protiv sive plijesni (Botrytis cinerea) mogu se upotrijebiti: Teldor, Switch 62,5 WG, Chorus 75 WG, Pyrus 400 SC, Cantus  i sl.

U tijeku prošlog tjedna , na svim lokacijama je zabilježen velik broj imaga grozdovog moljca druge generacije .Izlegle gusjenice su za grozdove mnogo opasnije od prehodne generacije.   Gusjenice suzbijati dozvoljenim preparatima: Avaunt 15 SC, Decis 2,5 EC, Sumialfa 5 FL, Cythrin Max SC, Affirm, Coragen i dr.

Prema Naredbi o poduzimanju mjera za sprečavanje širenja i suzbijanje zlatne žutice vinove loze (NN 48/2018 i 63/2019)  u demarkiranim područjima potrebno je u narednom periodu ( dva do tri tjedna nakon prvog tretiranja) obaviti drugo tretiranje američkog cvrčka (Schaphoideus titanus) insekticidima: Sivanto Prime, Decis 2,5 EC,  Sumialfa sL, Cythrin Max,  Avaunt EC, Abanto, Krisant EC, Pyregard, Asset five, Direkt Green, Mavric FLO.

U ekološkoj proizvodnji dozvoljeni su: Abanto, Pyregard, Asset five, Direkt green, Kristant EC.

Početkom sedmog mjeseca u vinograde je na srednju armaturnu mrežu potrebno postaviti žute ploče radi praćenja populacije američkog cvrčka (Scaphoideus titanus) i kontrole provedenih suzbijanja. Žute ploče se zamjenjuju svaka 2 – 3 tjedna. Dovoljno je postaviti 1-2 ploče po vinogradu. Ukoliko se na pločama krajem srpnja pronađu imaga cvrčka treba provesti i treće tretiranje , vodeći računa o karenci primijenjenih sredstava.

Tretiranje provoditi u vrijeme kad pčele ne lete. Obavezno pokositi međuredni cvjetni podrast.

U vinogradima je obaveza :

  1. Uklanjati zaražene trsove na kojima su uočeni simptomi zlatne žutice vinove loze
  2. Krčenje zapuštenih vinograda u demarkiranom i nezaraženom području
  3. Uklanjanje pavitine (Clematis vitalba) kao domaćina američkog cvrčka (Scaphoideus titatus)

Posjednici vinograda su u obavezi provoditi vizualne preglede vinograda te ukoliko uoče simptome zlatne žutice vinove loze, obavijeste :

  1. Fitosanitarnu inspekciju
  2. Hrvatski centar za poljoprivredu i hranu
  3. Ministarstvo poljoprivrede, Uprava za stručnu podršku razvoju poljoprivrede

 Prema novom Zakonu o održivoj upotrebi pesticida (NN46/2022) propisano je da svi korisnici SZB trebaju voditi Evidenciju korištenja sredstava za zaštitu bilja.

Iste se moraju čuvati najmanje 3 godine u konvencionalnoj proizvodnji i 5 godina za proizvođače u ekološkom uzgoju. Također je za isto razdoblje potrebno čuvati račune za sredstva za zaštitu bilja.

Ambalažu sredstava za zaštitu bilja potrebno je zbrinuti na propisan način uz prateći list.

 

Sanja Mastelić-Ivić, dipl.ing.agr.,          

                                                                                sanja.mastelic-ivic@mps.hr

Pripremi za ispis