Obavijest proizvođačima jabuka i krušaka

S obzirom na visoke temperature zraka, visoku relativnu vlagu zraka kao  i povremene pljuskove ostvareni su uvjeti za razvoj više srednjih dio jakih infekcija s čađavom krastavošću (Venturia inequalis). Zaštitu je potrebno provesti s dozvoljenim fungicidima kontaktnog djelovanja kao što su: Delan 700 WDG, Alcoban, Delab SC,Delan Pro i dr.

Protiv jabučnog savijača (Cydia pomonella) dozvoljeni su: Coragen 20 SC, Affirm opti, Mospilan 20 SP, Delegate 250 WG, Imidan 50 WG. Svi navedeni preparati su dozvoljeni za suzbijanje minera kružnih mina (Leucoptera malifoliella).

Ako se prilikom pregleda voćnjaka na prisutnost kruškine buhe pronađu jedinke u fazi izlaženja iz jaja primijeniti se može Movento, za prisutnost različitih stadija mogu se upotrijebiti sredstva iz skupine akaricida kao što su Vertimec 018 EC ili Kraft 18 EC uz dodatak svijetlog mineralnog ulja .

Prema novom Zakonu o održivoj upotrebi pesticida (NN46/2022) propisano je da svi korisnici SZB trebaju voditi Evidenciju korištenja sredstava za zaštitu bilja.

Iste se moraju čuvati najmanje 3 godine u konvencionalnoj proizvodnji i 5 godina za proizvođače u ekološkom uzgoju. Također je za isto razdoblje potrebno čuvati račune za sredstva za zaštitu bilja.

Ambalažu sredstava za zaštitu bilja potrebno je zbrinuti na propisan način uz prateći list.

 

Sanja Mastelić-Ivić, dipl.ing.agr.,   

sanja.mastelic-ivic@mps.hr

 

 

 

 

 

Pripremi za ispis