Obavijest tržnim proizvođačima krumpira

Posljednja uputa za zaštitu cime krumpira od uzročnika bolesti i štetnika upućena je prije deset dana (14.6. 2022.). U višegodišnjim prosjecima lipanj je jedan od najvlažnijih mjeseci tijekom godine u kojem očekujemo nešto više od 100 mm oborina, a veće su količine već zabilježene na nekim lokalitetima u zapadnom i središnjem dijelu Županije (npr. Belica), dok je u istočnim krajevima ukupna mjesečna količina padalina skromna (tek 30-40 % od očekivanih vrijednosti) (npr. Donja Dubrava i Kotoriba) (vidi Tablicu 1.). Iznadprosječno je toplo i sparno, na mjernim je mjestima prosječna temperatura ovog mjeseca 2,3°-3,8°C veća od očekivanog prosjeka, a prosječna je vlažnost zraka na svim mjernim mjestima u rasponu od 72 do 78 %! Dnevne su temperature zadnjih deset dana najčešće u rasponu od 28° do 30°C! Početkom ovog tjedna zabilježena je dnevna vrijednost u središnjem dijelu Međimurja uz rijeku Muru 34,88°C! Ovog je tjedna (u danima 20.6.-23.6. 2022.) kiša zabilježena na svim mjernim mjestima u količini od samo 3,6 mm (Kotoriba) do 10,6 mm (Železna Gora)! Blizu riječnih dolina vlaženje biljaka tijekom jutarnjih sati bilježimo gotovo svakodnevno, najčešće u trajanju od 110-590 minuta!

Tablica 1. Neki mjerni podatci bitni za razvoj uzročnika bolesti i štetnika cime krumpira u prve dvije i pol dekade mjeseca lipnja 2022. godine na nekim mjernim lokalitetima u Međimurju (do 24.6. 2022. u 6.00 sati):

Mjerni lokalitet Ukupno oborina (mm) Vlaženje lišća (min) Prosječna vlažnost zraka Prosječna temperatura zraka
Železna Gora  113,2 mm 5.010 minuta 73,36 % 22,23°C
Belica 110,4 mm 4.260 minuta 77,44 % 20,72°C
Sv.Juraj u Trnju 92,0 mm 3.785 minuta 77,97 % 20,79°C
Mursko Središće 68,0 mm 7.860 minuta 78,02 % 20,80°C
Novakovec 87,2 mm 5.060 minuta 78,64 % 20,69°C
Kotoriba 27,2 mm 3.825 minuta 74,00 % 22,05°C
Donja Dubrava 39,6 mm 9.635 minuta 72,60 % 21,10°C

U višegodišnjim prosjecima tijekom lipnja u Međimurju očekujemo 102,0 mm oborina uz prosječnu mjesečnu temperaturu zraka 18,4°C!

Nadalje će u narednim danima biti vrlo vruće i sparno, s najvišim dnevnim temperaturama 30-34°C! Moguće su i nove oborine u nepredvidljivim količinama (25.6., 28.6.)!

Zdravstvenim pregledom cime krumpira na više lokaliteta u središnjem i zapadnom dijelu Međimurja pronađeni su prvi simptomi plamenjače krumpira (Phytophthora infestans) (Belica), a isto je primijećeno na biljkama rajčice uzgajanim u zaštićenim prostorima (plastenicima) (Pribislavec) (14.6. 2022.). Zbog visokih temperatura na nekim se sortama i lokalitetima javljaju prvi simptomi  paleži cime od visokih temperatura i štetnog UV zračenja (npr. Esmee, Severina i dr.) (naročito nakon 20.6.!). Započinje berba i vađenje vrlo ranih sorata krumpira (npr. Adora, Riviera, Colomba i dr.).

VAŽNO: Nadalje se nastavlja vrlo povoljno razdoblje za razvoj koncentrične pjegavosti i paleži cime krumpira (Alternaria). Od početka mjeseca lipnja o.g. pomoću prognoznog modela “TOMCAST” (za predviđanje koncentrične pjegavosti – Alternaria) na području uz riječne doline zbrojna je vrijednost 43, pa smo u drugoj polovici ovog mjeseca zabilježili jače naknadno (epidemijsko) širenje ove bolesti na netretiranim i slabije zaštićenim usjevima! U poljskim mikro-pokusima ova se bolest naviše širi na vrlo osjetljivoj sortama krumpira Esmee i Arizona! Stoga je tijekom mjeseca lipnja potrebno redovito suzbijanje ove bolesti registriranim fungicidima (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/)!

U narednom razdoblju preporučujemo nastaviti redovito provjeravati zdravstveno stanje krumpira, te nastaviti provođenje mjera usmjerene zaštite primjenom fungicida radi suzbijanja koncentrične pjegavosti (Alternaria), te na poljima sa navodnjavanjem (kišenjem, orošavanjem) i protiv najopasnije bolesti cime – plamenjače (Phytophthora infestans) dopuštenim fungicidima (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/) (naročito kod srednje kasnih sorata krumpira, čiji se urodi namjeravaju skladištiti)! Razmake između aplikacija preporučujemo nastaviti provoditi svakih 10-12 dana!!

U usjevima s ranim sortama krumpira birati isključivo pripravke s kraćom karencom (7 dana)!

Nadalje preporučujemo kombinirati jedan od pripravaka protiv plamenjače (Phytophthora) sa jednim od specifičnih pripravaka za suzbijanje koncentrične pjegavosti (Alternaria) (ili koristiti tvornički “miješane” pripravke registrirane za suzbijanje obje bolesti cime krumpira) (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/)!

VAŽNO: Projektom istraživanja osjetljivosti plamenjače krumpira (Phytophthora infestans) na fungicide tijekom 2018. i 2019. godine potvrđena je rezistentnost i slabija osjetljivost uzročnika bolesti na metalaksil-M iz skupine fenil-amida (izvor: Agronomski fakultet Zagreb, Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu, Ministarstvo poljoprivrede) (https://rezistentnost-szb-hr)!

 Preporučeni utrošak škropiva: na svakih 10 cm visine cime trošiti 100 litara škropiva/ha (prskalicama bez zračne potpore). Primjerice, cimu krumpira visine 40 cm prskati protiv uzročnika bolesti sa 400 lit./ha!!!

U narednom razdoblju pratiti pojavu druge generacije krumpirove zlatice. Na većini polja gdje je krumpirova zlatica suzbijana krajem svibnja i početkom lipnja, trenutno primjena insekticida nije potrebna!

Na lokalitetu s poljskim mikro-pokusima (Mursko Središće, Šenkovec) već smo protekloj uputi najavili da bilježimo pojavu odraslih oblika zelene štitaste stjenice (Nezara viridula), a naknadno se razvijaju njihove ličinke. Protekle godine jače populacije ovog štetnika naknadno su zabilježene tijekom i krajem ljeta na nekim povrtnim vrstama (rajčica, paprika, grah)! Jaču najezdu ovih stjenica očekujemo na krumpirišta u blizini soje!

U naknadnim aplikacijama (nakon cvatnje krumpira) poželjno je dodati folijarna kompleksna mineralna vodo-topljiva hranjiva s naglašenim sadržajem kalija i mikro-elemenata!

U poljskom mikro-pokusu na lokalitetima Mursko Središće i Šenkovec tijekom 2022. sezone ponovno dobiveni su pozitivni rezultati preventivnom primjenom folijarnih bio-gnojiva radi smanjenja negativnog učinka visokih temperatura na cimu kod osjetljivih sorti krumpira (npr. Bioplex, Bombardier, Megis, SeaMac, Tora Fusion, Vigor Extra)!

 VAŽNO: sve poljoprivredne proizvođače upućujemo na redovito praćenje Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS) pri Ministarstvu poljoprivrede (mps.hr), svakako prije primjene bilo kojeg sredstva za zaštitu bilja dopuštenog za profesionalnu primjenu radi moguće promjene u registraciji (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

mr.sc. Milorad Šubić, dipl.inž.agr.

milorad.subic@mps.hr

 

Pripremi za ispis