Obavijest vlasnicima nasada koštičavog voća o mjerama zaštite u zadnjoj dekadi lipnja

Posljednja preporuka za suzbijanje najvažnijih bolesti i štetnika koštičavog voća upućena je početkom lipnja o.g.  (01.6. 2022.)! Od početka mjeseca lipnja o.g. vremenski uvjeti su bitno drukčiji nego tijekom cijelog proteklog mjeseca svibnja (u svibnju je dominiralo iznadprosječno toplo i suho razdoblje, a od početka mjeseca lipnja učestali su kišni dani)! Pritom je količina oborina vrlo različita, u zapadnim i središnjim županijskim lokalitetima u prvoj je polovici lipnja padalo značajno više oborina nego u istočnom Međimurju (vidi Tablicu 1.)!

Tablica 1. Neki mjerni podatci bitni za razvoj bolesti koštičavog voća u prve dvije dekade mjeseca lipnja 2022. godine na nekim mjernim lokalitetima u Međimurju (do 20.6. 2022. u 6.00 sati):

Mjerni lokalitet Ukupno oborina (mm) Vlaženje lišća (min) Prosječna vlažnost zraka Prosječna temperatura zraka
Železna Gora  102,6 mm 4.365 minuta 72,28 % 21,90°C
Belica 100,6 mm 3.250 minuta 77,45 % 20,37°C
Sv.Juraj u Trnju 81,0 mm 2.580 minuta 77,97 % 20,49°C
Mursko Središće 59,2 mm 6.800 minuta 77,76 % 20,47°C
Novakovec 76,0 mm 3.905 minuta 79,60 % 20,16°C
Kotoriba 23,6 mm 3.005 minuta 73,00 % 21,77°C
Donja Dubrava 34,8 mm 7.685 minuta 72,01 % 20,86°C

U višegodišnjim prosjecima tijekom lipnja u Međimurju očekujemo 102,0 mm oborina uz prosječnu mjesečnu temperaturu zraka 18,4°C!

Najviše je oborina padalo u prvoj dekadi lipnja o.g., tada je kiša zabilježena čak tijekom osam dana! U drugoj dekadi su temperature tijekom dana najčešće u rasponu 26-30°C, vrlo je sparno, uz učestale jutarnje rose jer su jutra relativno svježa (često s vrijednostima između 11-13°C). Prosječna vlažnost zraka tijekom prve dvije dekade ovog mjeseca na većini mjernih mjesta iznosi 72-79 %!

U narednim danima očekujemo vrlo vruće i sparno razdoblje: najviše dnevne temperature naredna 5-6 dana  u rasponu 29-33°C, a jutarnje će vrijednosti porasti na 16-18°C! Moguće su manje količine oborina od lokalnog značaja u naredna nekoliko dana (20.6., 23.6.)!

Oborine krajem krajem svibnja i tijekom prve dekade lipnja o.g. omogućile su jače zaraze većine dominantnih uzročnika bolesti koštičavog voća, a zbog lipanjske topline i sparine, povremenih oborina, te jutarnje vlage (rosa) očekujemo njihov naredni epidemijski razvoj u slabije zaštićenim nasadima ili na netretiranim stablima – npr. krastavosti (Venturia), šupljikavosti (Stigmina), kozičavosti (Blumeriella), pepelnice (Sphaerotheca), dok se na šljivama još javljaju hrđa (Tranzschelia) i plamenjača (Polystigma). Na slabije zaštićenim i netretiranim stablima trešnje, višnje, breskve i šljive od početka mjeseca lipnja o.g. jače se razvija šupljikavost lišća (Stigmina). Velika količina oborina u prvom tjednu ovog mjeseca uzrokovala je u zapadnim dijelovima Županije pucanje plodova trešnje u dozrijevanju i razvoj smeđe truleži (Monilinia)!

Zbog oborina je u prvoj dekadi lipnja o.g. zabilježen manje brojan let breskvina savijača i breskvina moljca (Cydia molesta, Anarsia lineatella), te leptira šljivina savijača (Cydia funebrana) nego krajem mjeseca svibnja! Na netretiranim mladim stablima bresaka u središnjem dijelu Međimurja do jučerašnjeg dana još nije zabilježena pojava njihovih ličinki u vršnim mladicama.

VAŽNO: Lipanjske mjere zaštite u koštičavom su voću vrlo ograničene dozrijevanjem pojedinih voćnih vrsta i pripadajućom karencom sredstva za zaštitu bilja. Rane sorte koštičavog voća koje dozrijevaju i traje berba više ne preporučujemo tretirati kemijskim sredstvima za zaštitu bilja! Traje berba plodova kasnih sorti trešnje.

Za moguće suzbijanje različitih uzročnika bolesti prednost dajemo naizmjeničnoj primjeni kombiniranih fungicida propisane kraće karence (3 do 7 dana), uz pridržavanje ograničenja o najvećem broju primjene tijekom sezone (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/). Moguće je planirati i koristiti mikro-biološke pripravke radi zaštite plodova koštičavog voća početkom dozrijevanja protiv uzročnika truleži (npr. Bacillus subtilis, Bacillus amyloliquefaciens, Pythium oligandrum).

VAŽNO: sve poljoprivredne proizvođače upućujemo na redovito praćenje Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS) pri Ministarstvu poljoprivrede (mps.hr), svakako prije primjene bilo kojeg sredstva za zaštitu bilja dopuštenog za profesionalnu primjenu radi moguće promjene u registraciji (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

Pojava leptira breskvina savijača (Cydia molesta) traje ove sezone u središnjem i zapadnom dijelu Međimurja od 26. ožujka o.g.! Let prezimljujuće populacije breskvina moljca (Anarsia lineatella) u središnjem dijelu Županije je započeo 18. svibnja o.g.! U narednom razdoblju očekujemo jaču populaciju njihove druge generacije. Pri izboru insekticida za suzbijanje ljetne populacije uzročnika “crvljivosti” plodova bresaka i nektarina u narednom razdoblju voditi računa o propisanoj karenci i najvećem broju dopuštenih tretiranja jednim te istim pripravkom u sezoni (u pravilu jedan te isti insekticid ne koristimo više od 2x tijekom godine). Također, birati sredstva s karencom 7-14 dana (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/)!

Let prezimljujuće populacije šljivina savijača (Cydia funebrana) je u središnjem dijelu Međimurja započeo 26. ožujka o.g., ali prema iskustvima iz ranijih sezona od prve (prezimljujuće) generacije šljivina savijača ne očekujemo značajne štete. U drugoj polovici lipnja o.g. očekujemo brojniju pojavu druge generacije ovog štetnika. Upravo je druga generacija ovog nametnika vrlo štetna na plodovima šljive u formi crvljivosti i naknadnog razvoja truleži (Monilinia), pa njegovo usmjereno suzbijanje najavljujemo u drugoj polovici (krajem) lipnja i tijekom mjeseca srpnja o.g.! Također voditi računa o propisanoj karenci i najvećem broju dopuštenih tretiranja jednim te istim pripravkom u sezoni (u pravilu jedan te isti insekticid ne koristimo više od 2x tijekom godine). Birati sredstva s karencom 7-14 dana (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/)! Moguće je planirati i koristiti mikro-biološke pripravke radi zaštite plodova koštičavog voća početkom dozrijevanja protiv uzročnika crvljivosti (npr. Bacillus thuringiensis kurstaki) (K=nije primjenljivo)!

Naime, voćare i vinogradare već nekoliko zadnjih sezona upozoravamo i na octenu mušicu (Drosophila suzukii), novijeg štetnika koji je prisutan u Međimurju od 2011. godine, a izravno utječe na širenje truleži voća! Stoga preporučujemo redovito postavljati plastične boce zapremine 250, 500 ili 750 ml na kojima se izbuše simetrično izbušene rupice (promjera 5 mm otprilike 3 cm ispod čepa boce). U boce se ulije jabučni ocat (ili vinski ocat ili vodena otopina kvasca sa dodatkom šećera) do otprilike polovice zapremine. Primjenom ovakvih mamaca djelomično se smanjuje populacija octenih mušica!

Prema stranim podatcima (Linder i sur., 2015) od insekticida dopuštenih za primjenu u pojedinim koštičavim voćnim vrstama jedino acetamiprid (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/) umanjuje štetnost octene mušice ploda (Drosophila suzukii)! Sličan posredni učinak očekujemo od novije djelatne spinetoram (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/)!

*Karenca (K) je najmanji broj dana od zadnje primjene sredstva za zaštitu bilja do početka berbe plodova!

Dodatna zaštita pčela i divljih oprašivača: Sukladno Zakonu o održivoj primjeni pesticida (NN 46/2022), ako se obavlja tretiranje pesticidom opasnim za pčele, profesionalni proizvođači moraju prije obavijestiti Hrvatski pčelarski savez i povjerenike za izvođenje evidencije pčelara i pčelinjaka te katastra pčelinjih paša po županijama i pčelarskim udrugama u propisanom roku.

Flora i korovna flora koja služi za zatravljivanje u višegodišnjim nasadima ne smije biti u cvatnji, odnosno mora biti u trenutku tretiranja pesticidima opasnim za pčele.

mr.sc. Milorad Šubić, dipl.inž.agr.

milorad.subic@mps.hr

Pripremi za ispis