Obavijest tržnim proizvođačima krumpira

U danima 23.5. i 02.6. 2022. uputili smo prve upute i upozorenja za usmjerene mjere zaštite cime krumpira, prvenstveno od uzročnika koncentrične pjegavosti (Alternaria), krumpirove plijesni (Phytophthora) i štetnika (Leptinotarsa). Od početka mjeseca lipnja o.g. vremenski uvjeti su bitno drukčiji nego tijekom cijelog proteklog mjeseca svibnja (u svibnju je dominiralo iznadprosječno toplo i suho razdoblje, a od početka mjeseca lipnja učestali su kišni dani!!) (vidi Tablicu 1.)! Jučer popodne je kiša ponovno padala, ali samo na lokalitetima u istočnom dijelu Županije (npr. Donja Dubrava 1,4 mm, Kotoriba 3,4 mm i Sv.Juraj u Trnju 9,6 mm)! Najkritičniji dan za zarazu cime krumpira uzročnikom krumpirove plijesni (Phytophthora) u proteklom je razdoblju bio 11. lipanj 2022. (mjerni uređaj “iMetos” na lokalitetu Mursko Središće)!

Tablica 1. Neki mjerni podatci bitni za razvoj bolesti cime krumpira u prvoj polovici mjeseca lipnja 2022. godine na lokalitetima središnjeg dijela, te uz riječne doline u središnjem i istočnom Međimurju (do 14.6. 2022. u 6.00 sati):

Mjerni lokalitet Ukupno oborina (mm) Vlaženje lišća (min) Prosječna vlažnost zraka Prosječna temperatura zraka
Železna Gora  101,8 mm 4.365 minuta 75,76 % 21,52°C
Belica 100,6 mm 2.740 minuta 80,08 % 20,12°C
Sv.Juraj u Trnju 81,0 mm 2.490 minuta 77,97 % 20,26°C
Mursko Središće 57,2 mm 5.370 minuta 79,15 % 20,34°C
Novakovec 74,8 mm 2.965 minuta 80,18 % 20,70°C
Kotoriba 23,6 mm 2.525 minuta 75,00 % 21,52°C
Donja Dubrava 34,8 mm 5.275 minuta 75,04 % 20,63°C

U višegodišnjim prosjecima tijekom lipnja u Međimurju očekujemo 102,0 mm oborina uz prosječnu mjesečnu temperaturu zraka 18,4°C!

U narednih 5-6 dana očekujemo vrlo vruće, sparno i sunčano vrijeme s najvišim temperaturama zraka 25-31°C! Zbog veće količine oborina u prvoj dekadi mjeseca lipnja o.g. (npr. Belica 100,6 mm) očekujemo prvu pojavu simptoma najopasnije bolesti krumpira plamenjače (Phytophthora) (naročito na ranijim sortama Riviera, Adora i Colomba)!! Kritična mjesta su depresije gdje se u krumpirištima zadržava voda, uz riječne doline Mure i Drave gdje je duže vlaženje cime (rosa, magla), kao i lokaliteti gdje je krajem svibnja zabilježena tuča (npr. Mursko Središće, Prelog, Orehovica i dr.)! Stoga proizvođačima krumpira u narednom razdoblju preporučujemo svakodnevno pregledavati usjeve i u preporučenim razmacima provoditi mjere zaštite! Jače su osjetljive na raniju krumpirovu plijesan sorte krumpira ranijeg dospijeća (npr. Riviera, Adora, Colomba, Bellarosa, Severina,  Arizona, Vineta, Primabella…)!

Budući smo zbog iznadprosječno toplog svibanjskog razdoblja bilježili vrlo povoljne početne uvjete za razvoj koncentrične pjegavosti na cimi krumpira (Alternaria solani), simptome ove bolesti pronalazimo od početka ovog mjeseca! Pomoću prognoznog modela “TOMCAST” (za predviđanje koncentrične pjegavosti – Alternaria) na području uz riječne doline zbrojna je vrijednost od početka mjeseca lipnja 23, a zbog najavljenog vrućeg i sparnog razdoblja u narednih tjedan dana očekujemo jače naknadno (epidemijsko) širenje ove bolesti u slabije zaštićenim usjevima!

Stoga tržnim proizvođačima krumpira nadalje savjetujemo nastaviti redovitu kontrolu zdravstvenog stanja krumpirišta na kritičnim mjestima: uz depresije na poljima gdje se duže zadržava voda, u blizini mjesta sa odbačenim prošlogodišnjim gomoljima, te uz riječne doline Mure i Drave gdje se duže zadržava vlaga (rosa, magla)! Na uzročnike obje bolesti su jače osjetljive ranije sorte krumpira koje su ranije cimom “zatvorile” redove (npr. Riviera, Adora, Colomba, Primabelle, Bellarosa, Arizona, Vineta, Severina…)!

Preporučujemo istovremeno koristiti jedan od pripravaka protiv plamenjače (Phytophthora) sa jednim od specifičnih pripravaka za suzbijanje koncentrične pjegavosti (Alternaria) (ili koristiti tvornički kombinirane pripravke registrirane za suzbijanje obje bolesti cime krumpira) (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/)!

VAŽNO: Projektom istraživanja osjetljivosti plamenjače krumpira (Phytophthora infestans) na fungicide tijekom 2018. i 2019. godine potvrđena je rezistentnost i slabija osjetljivost uzročnika bolesti na metalaksil-M iz skupine fenil-amida (izvor: Agronomski fakultet Zagreb, Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu, Ministarstvo poljoprivrede) (https://rezistentnost-szb-hr)!

Preporučeni utrošak škropiva: na svakih 10 cm visine cime trošiti 100 litara škropiva/ha (prskalicama bez zračne potpore). Primjerice, cimu krumpira visine 40 cm prskati protiv uzročnika bolesti sa 400 lit./ha!!! 

Prve kritične brojeve ličinki prezimljujuće populacije krumpirove zlatice (Leptinotarsa decemlineata) na poljima krumpira uzgajanim deklariranim sjemenom primijetili smo već sredinom zadnje dekade mjeseca svibnja (25.5.) (ranije nego protekle dvije sezone), te je većina tržnih proizvođača usmjereno suzbijala ovog štetnika krajem svibnja i/ili početkom lipnja o.g.! Budući mjestimice pronalazimo jajna legla potrebno je provoditi i redovite preglede o njihovoj mogućoj pojavi, te samo prema stvarnoj potrebi obaviti primjenu dopuštenih insekticida za suzbijanje ovog štetnika (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

Na cimi krumpira bilježimo i prvu pojavu ličinki i odraslih oblika zelene štitaste stjenice (Nezara viridula). Protekle su godine jače populacije ovog štetnika naknadno zabilježene tijekom i krajem ljeta i na nekim povrtnim vrstama (rajčica, paprika, grah)! Jaču najezdu ovih stjenica očekujemo na krumpirišta u blizini soje!

Projektom istraživanja osjetljivosti krumpirove zlatice (Leptinotarsa decemlineata) na insekticide tijekom 2018. i 2019. godine u kontinentalnom dijelu Hrvatske potvrđena je rezistentnost (otpornost) ovog štetnika na veći broj različitih skupina insekticida (izvor: Agronomski fakultet Zagreb i Ministarstvo poljoprivrede) (https://rezistentnost-szb-hr).

U prvim smo aplikacijama (do kraja cvatnje krumpira) preporučili dodati folijarna “bio-gnojiva” s naglašenim sadržajem aminokiselina, vitamina i/ili morskih algi, a naknadno (nakon cvatnje krumpira – u vrijeme formiranja gomolja) isto vrijedi kompleksna mineralna vodo-topljiva hranjiva s naglašenim sadržajem kalija i mikro-elemenata!

Na poljima gdje počinje vađenje ranog krumpira više ne preporučujemo obavljati mjere zaštite, odnosno u ranim sortama krumpira a prema planu vađenja gomolja voditi računa o izboru pripravaka (fungicida i insekticida) kraće karence u trajanju do 7 dana!

VAŽNO: sve poljoprivredne proizvođače upućujemo na redovito praćenje Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS) pri Ministarstvu poljoprivrede (mps.hr), svakako prije primjene bilo kojeg sredstva za zaštitu bilja dopuštenog za profesionalnu primjenu radi moguće promjene u registraciji (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

mr.sc. Milorad Šubić, dipl.inž.agr.

milorad.subic@mps.hr

Pripremi za ispis