Obavijest vinogradarima o mjerama zaštite vinove loze u prvoj polovici lipnja (cvatnja)

Prije jedanaest dana (31.5.) upućena je preporuka vinogradarima o preventivnim mjerama zaštite vinove loze s početkom cvatnje!

Protekli mjesec svibanj obilježilo je neobično toplo razdoblje počev od druge dekade: od 11.5. do 25.5. 2022. zabilježeno je čak 12 dana tijekom kojih su najviše dnevne temperature zraka u hladovini bile od 27,3° do 32,4°C!! U takvim smo uvjetima zabilježili značajno raniji početak cvatnje vinskih sorti u odnosu na protekle dvije sezone: već od 27. svibnja o.g. otvaraju se prvi cvjetovi na sortama Chardonnay, Traminac, Kerner, Pinot bijeli, Pinot sivi i dr.!

Naprotiv, u danima nakon 25. svibnja dominiraju kišni dani: tako u posljednjih 16 dana kiša nije padala smo tijekom 5 dana (ukupno je od 25.5. do jutarnjih sati 10.6. zabilježeno 141,4 mm – mjerni podatci na lokalitetu Železna Gora, vinska sorta Rajnski rizling)!

Posljednjih pet dana kiša u Međimurskom vinogorju pada svakodnevno, te je od 6. lipnja o.g. na lokalitetu Železna Gora zabilježeno 97,0 mm! Pritom je prva dekada lipnja iznadprosječno topla (21,42°C), pri čemu su najniže noćne vrijednosti svakodnevno u rasponu od 13,5° do 17,7°C! Kiša je moguća još tijekom današnjih prijepodnevnih sati, uz naknadno jači sjeverni vjetar!

Naredni će dani biti vrući i sparni, s najvišim temperaturama zraka 27° do 31°C!

Iznadprosječno toplo i kišovito razdoblje posljednja dva tjedna pogodovalo je mogućim zarazama različitim uzročnicima bolesti, među kojima su dominantne plamenjača (Plasmopara) (još uvijek su u danima nakon 28.5. vrlo povoljni uvjeti za primarno oslobađanje spora; uvjeti za formiranje spora na primarno zaraženim organima nakon 28. svibnja su vrlo izraženi, a 29. svibnja su pronađeni simptomi ove bolesti na cvjetnim organima; naknadno bilježimo 5 dana vrlo povoljnih za sekundarne zaraze!!!) i pepelnica (Erysiphe) (od početka lipnja o.g. rizik od primarnih zaraza askosporama ocijenjen svakodnevno 90-100 %). Pored ovih bolesti bilježimo i uvjete za razvoj drugih uzročnika bolesti: npr. sive plijesni (Botrytis) (rizik zaraze porastao u posljednja 4 dana sa 45 % na 100 %) ) i crne truleži grožđa (Guignardia) (slabija primarna zaraza krajem svibnja i vrlo jaka zaraza tijekom posljednja dva dana)!

Stoga je moguće mjere zaštite kombiniranim tvorničkim sustavnim i površinskim pripravcima za preventivnu zaštitu vinograda od najvažnijih uzročnika bolesti (Plasmopara, Erysiphe) obavljati u skraćenim razmacima aplikacije (ne više od 10-12 dana)! Preporučujemo obaviti izbor pripravaka koji istovremeno daju zaštitu i protiv drugih gljivičnih bolesti vinove loze (npr. siva plijesan, crna trulež, crna pjegavost, crvena palež) (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/)!

VAŽNO: Zbog uočene slabije djelotvornosti nekih skupina fungicida na pepelnicu grožđa u Međimurskom vinogorju (npr. strobilurini, kinolini, triazoli) (dobiveno u poljskim mikro-pokusima na vinskoj sorti Moslavac bijeli ili Šipon tijekom sezona 2002.-2021.) (njihova učinkovitost je zadovoljavajuća tek u kombinaciji ili mješavini s drugim skupinama)!

U cvatnji vinograda ne koristiti bakarne i sumporne fungicide!

VAŽNO: sve poljoprivredne proizvođače upućujemo na redovito praćenje Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS) pri Ministarstvu poljoprivrede (mps.hr), svakako prije primjene bilo kojeg sredstva za zaštitu bilja dopuštenog za profesionalnu primjenu radi moguće promjene u registraciji (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

Tijekom cvatnje je zabranjena primjena insekticida u vinogradima!

 Tek nakon cvatnje vinograda preporučujemo planirati i provoditi prvo usmjereno suzbijanje ličinki američkog cvrčka (Scaphoideus titanus) – prirodnog širitelja zlatne žutice vinove loze (Grapevine Flavescence dorée, FD) (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/)!

U mladim nasadima sadnje 2022. godine umjesto pojedinačnih površinskih fungicida, zbog velike opasnosti od razvoja dominantne bolesti preporučujemo koristiti kombinirane fungicide protiv plamenjače ili peronospore (Plasmopara) (naročito nakon pojave prvih simptoma bolesti u vinogorju). Protiv pepelnice je u takvim nasadima moguće nastaviti koristiti sumporne fungicide, ali u smanjenim koncentracijama primjene (primjena samo u kasnim popodnevnim ili večernjim satima, jer sumporni fungicidi na temperaturama >28°C i povišenim koncentracijama (>0,5 %) pokazuju fitotoksičnost na najmlađe lišće)!

VAŽNO: Budući je u posljednja dva tjedna najviša temperatura zraka bila u rasponu od 28,5 do 33,8°C od 4. lipnja o.g. bilježimo i raniju pojavu prvih simptoma dominantne bolesti koja nastaju zbog razaranja drva ili začepljenja žilnog staničja u trsju vinove loze: apopleksija (“eska”) (Phaemoniella chlamydospora, Togninia minima, Fomitiporia mediterranea).

 

mr.sc. Milorad Šubić, dipl.inž.agr.

milorad.subic@mps.hr

 

 

Pripremi za ispis