Obavijest vinogradarima

Većina sorata vinove loze je pri kraju cvatnje. Uvjeti za razvoj plamenjače vinove loze vrlo su povoljni. U slabije zaštićenim vinogradima omogućeni su uvjeti za razvoj sekundarnih infekcija ovom bolešću. S obzirom na prisutnost oborina tijekom nekoliko dana, potrebno je planirati zaštitu čim vremenske prilike dopuste, odnosno, u razmaku ne duljem od 10 dana. Za zaštitu od plamenjače (Plasmopara viticola) može se koristiti jedan od pripravaka: Fantic F, Mikal Flash, Mikal Premiu F, Momentum trio, Magma triple, Pergado F, Forum star, Cursate F i dr.

Za zaštitu od pepelnice možete koristiti npr. Dynali, Nativo 75 WG, Vivando, Talendo, Mystic, Domark 40 ME, Kusabi i dr.

Vlažno vrijeme pogoduje naseljavanju ranog botritisa ( Botrytis cinerea) na ostatke cvata vinove loze. Da bi se spriječila infekcija, potrebno je provesti zaštitu jednim od botriticida: Pyrus 400 SC, Teldor, Geoxe, Switch, Chorus 75WG i dr.

Nakon cvatnje potrebno je provesti suzbijanje američkog cvrčka (Schapoideus titanus). Suzbijanje su, sukladno Zakonu o održivoj uporabi pesticida ( NN 46/22) dužni provesti SVI POSJEDNICI VINOVE LOZE.

Registrirani pripravci za tu namjenu su: Avaunt (ukinuta registracija, primjena zaliha dozvoljena 19.09.2022.), Decis 2,5 EC, Sumialfa 5 FL, Cythrin max, Sivanto prime, Mavrik Flo, Abanto, Krisant EC, Pyregard i Asset Five, Direkt Green ili Pyregard.

Primjena pripravaka Abanto, Krisant EC, Pyregard, Direkt Green  i Asset Five dozvoljena je u ekološkoj proizvodnji.

Suzbijanje američkog cvrčka potrebno je ponovno provesti nakon 2-3 tjedna.

Primjena insekticida nije dozvoljena za vrijeme cvatnje, kako bismo zaštitili pčele. Isto tako, primjenu insekticida treba vršiti pred večer, kada pčele ne lete, a prije njihove primjene u vinogradu pokositi eventualni cvjetni pokrov.

Prisutnost i brojnost američkog cvrčka u vinogradu treba pratiti  pomoću žutih ljepljivih ploča koje se postavljaju u vinograd nakon cvatnje. Za masovno suzbijanje potrebno je postaviti veći broj ploča u vinograd.

Pripravke koristite isključivo sukladno uputstvima i propisanim ograničenjima dobivenim uz sredstvo i sukladno Fitosanitarnom informacijskom sustavu ( FIS).

Podaci o registriranim sredstvima za zaštitu bilja dostupni su putem web tražilice na sljedećoj web adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

Voditi evidenciju o korištenju sredstava za zaštitu bilja.Praznu ambalažu od sredstava za zaštitu bilja potrebno je zbrinuti na zakonom propisani način- možete je predati u C.I.A.K. d.o.o. ( Gubaševo  47 c) svakog prvog ponedjeljka u mjesecu. Isto tako, potrebno je čuvati i račune od kupljenih sredstava za zaštitu bilja.

                                                                        Sanja Gregurić, dipl.ing.agr.
E-mail: Sanja.Greguric@mps.hr

 

Pripremi za ispis