Obavijest proizvođačima jabuka

Prošlo je devet dana od zadnje preporuke. Bilježene oborine zadnjih dana mogu značajnije utjecati na infekcije uzročnikom ekonomski najznačajnije bolesti –  krastavosti jabuke (Venturia inaequalis) kao i pepelnice (Podosphaera leucotricha).

Stoga preporučujemo zaštitu nasada, dočim se smire vremenske prilike, s jednim od dozvoljenih sistemičnih pripravaka: Difcor, Argo, Difenzone , Indar 5 EW, Score 250 EC.

ili s nekim drugim prema  Fitosanitarnome  informacijskom  sustavu (FIS) dostupnom na web adresi https://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

Za produženo djelovanja navedenim sistemicima dobro je dodati jedan od preventivnih pripravaka: Dithane M-45, Mankozeb, Pinnozeb M-45, Star 80,  Delan 700 WDG, Delan Pro ili neki drugi prema  Fitosanitarnome  informacijskom  sustavu (FIS) dostupnom na web adresi https://fis.mps.hr/trazilicaszb/)

Provedbom zaštitnih mjera nužno se pridržavati uputa proizvođača rabljenoga sredstva za zaštitu bilja!

Upozoravamo na urednu popunu evidencijske liste rabljenih pripravaka, kao i na njihovo prikladno zbrinjavanje nakon uporabe!

Skupljanje ambalažnoga otpada SZB provest će se dana 18.08.2022. u Nadinskome blatu (maslinik OPG Ivan Atelj, 200 m južno od rampe za utovar grožđa), u vremenu od 08:00 -10:00 sati.

 

 

Ivan Šimičević,dipl.ing.agr. 

     E – mail: Ivan.Simicevic@mps.hr

Pripremi za ispis