Obavijest vinogradarima

Prema prognozi DHMZ-a tijekom četvrtka i petka očekuje se nestabilno vrijeme s oborinama.

Vinogradarima savjetujemo da izvrše zaštitu  prije najavljenih oborina sistemičnim fungicidima  protiv  plamenjače (Plasmopara viticola)  i  pepelnice (Uncinula necator) vinove loze.

Za zaštitu od plamenjače može se koristit jedan od pripavaka:

Mikal flash,  Ampexio, Cursate F,  Pergado F, Momentum trio,  Folpan gold,  Forum Star, Orondis i dr. 

Protiv pepelnice vinove loze može se koristit jedan od pripravka:  Luna expirience,  Dynali,  Folicur EW 250, Nativo,  Collis, Systhane 24 E, Vivando, Talendo,  Topas 100 EC, Stroby WG, Domark 40 ME i dr.

Na opažačkim lokalitetima let žutog i pepeljastog grožđanog moljca je ispod praga štetnosti te zaštitu za sada nije potrebno provoditi.

Sredstava za zaštitu bilja primjenjivati u skladu s dozvolom poštujući upute na etiketi. Korisnik ne smije posjedovati, skladištiti niti primijeniti sredstva koja nisu registrirana u RH.

Podaci o registriranim SZB u RH vode se u  Fitosanitarnom  informacijskom  sustavu (FIS) dostupnom na web adresi: (https://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

Prema novom Zakonu o održivoj uporabi pesticida (NN 46/2022) propisano je da su svi profesionalni korisnici sredstava za zaštitu bilja dužni voditi evidenciju o zaštiti bilja i čuvati je 3 godine kao i račune od kupljenih sredstava za zaštitu bilja.

 

Silvija Marušić dipl.ing.agr.

Pripremi za ispis