Obavijest proizvođačima povrća

Najavljeni vremenski uvjeti pogodovati će razvoju plamenjača (Phytophthora infestans) na krumpiru, rajčici te ostalom plodovitom povrću. Stoga prije najavljenih oborina preporučujemo uporabu sistemičnih fungicida –Ridomil gold R, Fantic A, Equation PRO*, Revus, Ranman TOP, Ortiva ,sukladno dozvolama i registracijama a prema uputi proizvođača (podatci o SZB registriranim u RH  vode se u Fitosanitarnom informacijskom sustavu dostupnom na web adresi:http//fis.mps.hr/tražilicaszb), strogo vodeći računa o karenci za pojedinu kulturu.

Za zaštitu od lisnih uši koje nalazimo na gotovo svim povrtlarskim kulturama ,preporučujemo uporabu pripravka Closer, Teppeci 500 WG ili Pirimor 50 WG.

Ambalažu pravilno zbrinite te popunite evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja.

 

                                                                                             mr.sci.Ivana Župić

                                                                               e-mail:Ivana.Zupic@mps.hr

Pripremi za ispis