Obavijest proizvođačima kupusa

U narednim danima započinje sadnja kasnog kupusa. Prije presađivanja moguće je provesti određene mjere zaštite od nametnika.

Zaštita od korova može se provesti prije presađivanja primjenom jednog od herbicida:
Dervinom 45 FL –  namijenjen je za suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih i uskolisnih korova. Zbog hlapljivosti treba ga plitko unijeti u tlo (2-5 cm).
Stomp Aqua (uz inkorporaciju), Sharpen 330 EC, Pendus 330 EC –  namijenjeni su za suzbijanje jednogodišnjih uskolisnih i nekih širokolisnih korova.

Zaštitu od zemljišnih štetnika moguće je provesti za vrijeme sadnje presadnica primjenom granuliranog insekticida: 

Columbo 0,8 MG – Primjenjuje se za suzbijanje ličinki žičnjaka i kupusne muhe u količini 12 kg/ha. Sredstvo se primjenjuje tijekom presađivanja, tretiranjem u brazdu oko zone korijena na dubinu 8 cm, pomoću depozitora za granulirane insekticide s difuzorom FISHTAIL DXP.

Lebron 0,5 G – primjenjuje se za suzbijanje žičnjaka, sovica pozemljuša, grčica hrušta, kupusne muhe. Sredstvo se primjenjuje tijekom presađivanja  tretiranjem u brazdu oko zone korijena. Primjenu treba obaviti pomoću depozitora  za granulirane insekticide s difuzorom. Dubina na koju treba deponirati sredstvo je 2-8 cm dubine. Primjenjuje se u količini 15-20 kg/ha. 

Force Evo – primjenjuje se za suzbijanje žičnjaka, gusjenica sovica pozemljuša, ličinki kupusne pipe šiškarice i grčica hrušta. Primjena  u količini 16-20 kg/ha. Sredstvo se primjenjuje tretiranjem u redove tijekom presađivanja. 

Neposredno nakon sadnje preporuka je postaviti žute ljepljive ploče zbog suzbijanja zbog suzbijanja odraslih oblika kupusne muhe (Dalia radicum).

Podaci o registriranim SZB u RH vode se u Fitosanitarnom informacijskom sustavu (FIS) dostupnom na web adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/ .

Obavezno prije pripreme i primjene sredstva pročitati priloženu uputu, a pri primjeni sredstva koristiti zaštitnu odjeću.

Prema Zakonu o održivoj uporabi pesticida (NN 46/2022) primjenu sredstava za zaštitu bilja treba unijeti u Evidenciju korištenja sredstava za zaštitu bilja koju korisnik mora čuvati u razdoblju od tri godine, uključujući i račune za kupljene pesticide, a njihovu ambalažu zbrinuti prema zakonskoj regulativi.

 

Martina Orešković, dipl. inž. agr.

e-mail: Martina.Oreskovic@mps.hr

Pripremi za ispis