Obavijest proizvođačima krumpira

Kako je za iduće dane najava promjenjiva vremena uz mogućnost padalina koje će stvoriti povoljne uvjete za pojavu bolesti preporuka je da se prije najavljenih oborina izvrši zaštita plamenjačom krumpira (Phytophtora infestans) i crnom pjegavosti (Alternaria solani). 

U usjevima koji su u fazi pred zatvaranje redova ili u fazi zatvorenog reda preporuka je koristiti jedan od preparata preventivnog djelovanja: Champion WG 50, Cuproffaro 50 WP, Nordox 75 WG, Proksanil SC, Zignal Super, Polyram DF, Azbany, Ortiva.

Podaci o registriranim SZB u RH vode se u Fitosanitarnom informacijskom sustavu (FIS) dostupnom na web adresi Ministarstva poljoprivrede: https://fis.mps.hr/trazilicaszb/

Obavezno prije pripreme i primjene sredstva pročitati priloženu uputu, a pri primjeni sredstva koristiti zaštitnu odjeću.

Prema Zakonu o održivoj uporabi pesticida (NN 46/2022) primjenu sredstava za zaštitu bilja treba unijeti u Evidenciju korištenja sredstava za zaštitu bilja koju korisnik mora čuvati u razdoblju od tri godine, uključujući i račune za kupljene pesticide, a njihovu ambalažu zbrinuti prema zakonskoj regulativi

 

Martina Orešković, dipl. inž. agr.

e-mail: Martina.Oreskovic@mps.hr

Pripremi za ispis